Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja tekstów naukowych w języku portugalskim IV (B)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-RTNB4-2U Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstów naukowych w języku portugalskim IV (B)
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 2 stopnia, specjalność brazylijska
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 2 stopnia, specjaność portugalska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu na celu rozwinięcie umiejętności dokładnego pisania pracy pod koniec kursu w języku portugalskim, rozwinięcie umiejętności tworzenia wysokiej jakości tekstów akademickich i naukowych oraz pomoc uczniom w uzyskaniu większej niezależności w zakresie strategii doskonalenia pismo.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zachęcenie do refleksji nad procesem uniwersyteckim; wykonuj ćwiczenia praktyczne w klasie i poza klasą.

Tematy objęte w trakcie roku akademickiego (pierwszy i drugi semestr):

- Pogłębienie tematów końca pracy oczywiście.

- Charakterystyka dyskursu akademickiego: tekstalizacja, argumentacja

- Aspekty opracowania i edycji tekstów naukowych

- Gatunki tekstowe: monografia, artykuł, streszczenie, recenzja, esej

- Czytanie tekstów literackich i naukowych z zakresu nauk o języku, literatury, historii oraz kulturoznawstwa i religioznawstwa

- Produkcja tekstów akademickie i naukowych

Wykorzystane zostaną teksty naukowe i prace końcowe wybrane przez wykładawca.

Literatura:

Birkenstein, Cathy, and Gerald Graff. They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing. WW Norton & Company, 2017.

Marcuschi, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.

Vieira, Francisco Eduardo e Carlos Alberto Faraco. "Escrever na universidade: fundamentos. São Paulo: Parábola, 2019.

Dla każdego tematu podczas zajęć zostaną podane inne szczegółowe odniesienia bibliograficzne.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student rozpoznaje strukturalne cechy tekstu naukowego i akademickiego oraz otrzymuje zauktualizowaną wiedzę dot. użycia software’u wspierającego pracę badawczą (K_W01, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student (roz)poznaje podstawowe koncepty i reguły z zakresu własności intelektualnej i ochrony praw autorskich jak i konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W01 e K_W03, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01);

- Student poznaje terminologię, teorię i metodologię używaną w polach badawczych i dyscyplinach naukowych odpowiednich do badań iberyjskich, biorąc pod uwagę relacje między etyką a pracą naukową (K_W01, S1K_ W01, S2K_ W01, S3K_ W01, S4K_ W01).

KOMPETENCJE

- Student potrafi zrozumieć i tworzyć prace akademickie i naukowe po portugalsku (K_U01, K_U05, S1K_ U05, S1K_U06, S2K_ W03, S2K_ W05, S3K_ U04, S3K_ U05, S4K_ W01,S4K_ W03);

- Student potrafi używać strategii retorycznych aby podsumować, analizować i przekonywać z naciskiem na specyfikę tekstów akademickich (K_U02, S2K_ U02, S3K_ U02, S4K_ U02);

- Student potrafi pracować z gramatyką j. Portugalskiego (dostosowanie stylistyki, poprawna ortografia, interpunkcja i środki stylistyczne) ) (K_U03, K_U04, S2K_ U03, S2K_ U04, S3K_ U03, S4K_ U03, S4K_ U04);

- Student potrafi wykorzystywać różne procesy tworzenia (tekstów, bibliografii, etc), sprawdzać (samodzielnie) i poprawiać tekst naukowy z zastosowaniem technologii informacyjnych (K_U01, K_U05, S1K_ U05, S1K_U06, S2K_ W03, S2K_ W05, S3K_ U04, S3K_ U05, S4K_ W01,S4K_ W03).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student (współ)tworzy teksty (K_K01, S2K_ K01, S3K_ K01, S4K_ K01);

- Student poprawia swój performance z zakresu: - produkcji tekstów akademickich (poprzez dyskusję technik analizy krytycznej), - recenzji i zastosowania norm dot. procesu tworzenia tekstu naukowego -badań aukowych prezentowanych w formie referatu (K_K02, K02 S2K_, K02 S3K_, K02 S4K_).

Metody i kryteria oceniania:

Rozważone zostaną następujące metody oceny:

- frekwencja - 40%

- zadania pisemne (nie mniej niż 3) - 60%

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Samuel Figueira Cardoso
Prowadzący grup: Samuel Figueira Cardoso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.