Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury fińskiej I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF34-HLF1C Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia literatury fińskiej I
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia kultury fińskiej 3320-LKF12-HKF

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat kultury fińskiej wykładaną w ramach przedmiotu Historia kultury fińskiej na I roku studiów fennistycznych I stopnia; przydatne będą mu również wszelkie przedmioty literaturoznawcze z oferty UW; znajomość języka fińskiego na poziomie II roku studiów fennistycznych znacznie podnosi szanse na efektywne opanowanie wiedzy z zakresu literatury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są lekturze i analizie tekstów literackich z epok omawianych w trakcie wykładu.

Pełny opis:

Ćwiczenia są komplementarne w stosunku do wykładu z tego przedmiotu. Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o historii literatury fińskiej, ze szczególnym sylwetek najwybitniejszych twórców i dzieł. Poprzez lekturę i analizę polskich przekładów fińskich tekstów literackich studenci na konkretnych przykładach poznają specyfikę poszczególnych nurtów literackich. Ponadto wspólna lektura i analiza tekstów ma na celu opanowanie umiejętności pracy nad tekstem i przybliżenie studentom specjalistycznej terminologii, w tym również fińskiej.

Literatura:

Yrjö Varpio i in., Suomen kirjallisuushistoria 1–3 Helsinki

Kai Laitinen, Suomalaisen kirjallisuuden historia, Helsinki (niekompletne wydanie polskie: Historia literatury fińskiej – Zarys, Wrocław 1990)

Jaakko Ahokas, History of Finnish Literature, Bloomington 1973

Yrjö Varpio, Land of the North Star: Introduction to Finnish Literature and Culture

Kalevala, przeł. Jerzy Litwiniuk, Warszawa 1998 (fragmenty)

Kanteletar, wybrane fragmenty w polskich przekładach: Regiony nr 4/1977, Poezja nr 10/1974, przeł. Jerzy Litwiniuk; Literatura na Świecie, nr 11-12/2009, przeł. Łukasz Sommer.

Juhani Aho, Do Helsingforsu, przeł. J. Klemensiewiczowa, Warszawa 1911.

Frans-Eemil Sillanpää, Nabożna nędza, przeł. Cecylia Lewandowska, Warszawa 1980

Daniel Katz, Gdy dziadek do Finlandii na nartach szedł, przeł. Sebastian Musielak, Warszawa 2005.

Zygmunt Łanowski (red.), Żyzny granit. Antologia nowel i opowiadań fińskich, Poznań 1970.

wybrane teksty krytycznoliterackie z antologii Suomen kirjallisuuden antologia, I–VIII, 1963–75 i z czasopism fińskich (Parnasso, Nuori Voima, Books from Finland)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student orientuje się w dziejach literatury fińskiej i potrafi wskazać jej związki ze zjawiskami ogólnoeuropejskimi. Rozpoznaje podstawowe fazy rozwojowe literatury fińskiej, główne nurty literackie i najważniejszych autorów poszczególnych nurtów i ich najważniejsze utwory. Wskazuje rozpoznawalne cechy ich twórczości. Zna z bezpośredniej lektury szereg ważnych dla literatury fińskiej utworów. Analizuje te utwory jako teksty literackie. Potrafi wskazać ich charakterystyczne cechy oraz wskazać ich miejsce i rolę w dziejach kultury fińskiej.

Student posiada podstawową wiedzę o projektowaniu, metodologii, pragmatyce i prezentacji badań naukowych zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. Stosuje reguły rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi, dostrzega potrzebę tworzenia i zastosowania regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa oceny: obecność i przygotowanie do zajęć (bieżąca znajomość omawianych lektur), pisemna praca roczna.

Na ocenę końcowa z przedmiotu składają się: bieżąca ocena aktywności na zajęciach (20%) i z pracy rocznej (80%), przy czym zaliczenie przedmiotu wymaga oceny pozytywnej (tj. min. 3) z obu elementów składowych.

Praca roczna oceniana jest wspólnie przez osobę prowadzącą wykład i osobę prowadzącą ćwiczenia.

Pisemny plan pracy rocznej wraz ze wstępnym zarysem literatury należy dostarczyć obojgu wykładowcom na tydzień przed początkiem sesji zimowej.

Gotową pracę roczną należy dostarczyć obojgu wykładowcom na dwa tygodnie przed początkiem sesji letniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bator
Prowadzący grup: Ewelina Bator
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Lista analizowanych lektur:

Mika Waltari „Karin, córka Monsa”

F. E. Sillanpää „Nabożna nędza”

Pentti Haanpää „Pomysł gubernatora”

Timo K. Mukka „Ziemia jest grzeszną pieśnią”

Arto Paasilinna „Wyjący młynarz”

Juhani Aho „Do Helsingforsu”

Daniel Katz „Gdy dziadek do Finlandii na nartach szedł”

Sofi Oksanen „Oczyszczenie”

Johanna Sinisalo „Nim zajdzie słońce” („Nie przed zachodem słońca”)

Leena Krohn „Tainaron”

Tove Jansson „Wiadomość”

Matti Yrjänä Joensuu „Harjunpää i kapłan zła”

opowiadania ze zbioru „Żyzny granit”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.