Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium II - linia fińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF72-TR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium II - linia fińska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Języki specjalności
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Translatorium I - linia fińska 3320-LF52K-TR1

Założenia (opisowo):

Ukończony trzeci rok studiów I stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia translatorskie mają pogłębić wiedzę studenta na temat teorii przekładu i rozwinąć jego umiejętności przy pracy nad tłumaczeniem różnych tekstów.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują część teoretyczną i praktyczną. Teorię studenci poznają poprzez referowaną w trakcie zajęć literaturę przedmiotu, praktykę zaś poprzez krytyczną analizę tłumaczonych samodzielnie tekstów oraz fragmentów dzieł literackich istniejących w przekładzie z fińskiego na polski i – rzadziej – z polskiego na fiński; studenci tłumaczą teksty o różnym charakterze i stopniu trudności.

Literatura:

Hejwowski, K. 2004: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa.

Wojtasiewicz, O. 1992: Wstęp do teorii tłumaczenia, PWN, Warszawa.

Współczesne teorie przekładu. Antologia 2009: red. P. Bukowski, M. Heydel, Znak, Kraków.

Pieńkos, J. 2006: Tłumacz w świecie współczesnym, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu ćwiczeń translatorskich student w praktyce korzysta z literatury przedmiotu oraz bazy słownikowej; stosuje podstawowe narzędzia pracy tłumacza; kompetentnie analizuje tekst - w tym literacki – pod kątem własnych możliwości warsztatowych; unika – jeśli je robił – najczęstszych błędów językowych w polszczyźnie.

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości (K_W13).

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

- prezentacja literatury przedmiotu; poziom przełożonych i samodzielnie zredagowanych tekstów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Prowadzący grup: Joanna Rydzewska-Siemiątkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Literatura:

Hejwowski, K. 2004: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, Warszawa.

Wojtasiewicz, O. 1992: Wstęp do teorii tłumaczenia, PWN, Warszawa.

Współczesne teorie przekładu. Antologia 2009: red. P. Bukowski, M. Heydel, Znak, Kraków.

Pieńkos, J. 2006: Tłumacz w świecie współczesnym, PWN, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)