Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w interwencjach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-SIS-ETIN Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etyka w interwencjach społecznych
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestniczek i uczestników z podstawowymi problemami etycznymi związanymi z interwencjami społecznymi. Tematyka zajęć obejmuje przegląd problematyki etyki zawodowej wraz z przykładami problemów etycznych w praktyce eksperckiej i badawczej, oraz przegląd rozwiązań stosowanych w polskich i międzynarodowych kodeksach etycznych w badaniach społecznych i ewaluacji. Poruszone zostaną także etyczne konsekwencje politycznych i ekonomicznych aspektów interwencji społecznych. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi etyki prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na dylematy etyczne związane ściśle z rozwojem nowych technologii.

Efekty uczenia się:

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji w sferze publicznej i w związku z planowaniem, wdrażaniem i oceną interwencji społecznych

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do formułowania rekomendacji w zakresie polityk publicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U03 potrafi formułować krytyczne sądy na temat aktualnie realizowanych i przeszłych polityk publicznych i ich skutków społecznych

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne na użytek planowania, wdrażania i oceny celowej zmiany społecznej, przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_W12 potrafi stosować się do zasad wynikających z odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Bucholc
Prowadzący grup: Marta Bucholc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Bucholc
Prowadzący grup: Marta Bucholc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.