Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i bezpieczeństwo danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-SCC-ebd Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etyka i bezpieczeństwo danych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, socjologia cyfrowa, 2 rok, stacjonarne, drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość angielskiego wystarczająca do czytania ze zrozumieniem tekstów akademickich.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi etyki prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na dylematy etyczne związane ściśle z rozwojem nowych technologii, a więc przede wszystkim z kwestiami bezpieczeństwa danych i prywatności. Studenci zapoznają się z problemami etycznymi typowymi dla socjologii cyfrowej oraz różnorodnymi modelami radzenia sobie z nimi.

Zajęcia internetowe.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami dotyczącymi etyki prowadzenia badań z wykorzystaniem technologii cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na dylematy etyczne związane ściśle z rozwojem nowych technologii, a więc przede wszystkim z kwestiami bezpieczeństwa danych i prywatności. Studenci zapoznają się z problemami etycznymi typowymi dla socjologii cyfrowej oraz różnorodnymi modelami radzenia sobie z nimi. Szczególnie wiele uwagi poświęcimy problematyce adaptacji standardów etycznych badań wypracowanych w epoce „przedcyfrowej” do zdigitalizowanej rzeczywistości. Jak w cyfrowej socjologii zapewnić dobrowolność badania, jak chronić prywatność, jak zapewnić poufność danych, jak unikać manipulacji i bycia manipulowanym? To pytania, których wymiar technologiczny bywa nierzadko trudny do uchwycenia. W dyskusjach prowadzonych na platformie zajęciowej uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję odnieść się do tych i podobnych pytań na gruncie praktycznych, aktualnych stanów faktycznych.

Zajęcia internetowe.

Literatura:

Batorski D. i M. Olcoń (2006). Prowadzenie badań przez internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne. Studia Socjologiczne, 3(182): 99-132.

Berry, D. M. (2004) Internet research: Privacy, ethics and alienation: An open source approach, Internet Research 14(4):323-332.

Dudkiewicz M. (2016) Dylematy etyczne badań prowadzonych na zlecenie instytucji publicznych – doświadczenia badacza terenowego. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 3: 136‒147.

Hewson C. (2016) Ethics Issues in Digital Methods Research. In: Snee H., Hine C., Morey Y., Roberts S., Watson H. (eds) Digital Methods for Social Science. Palgrave Macmillan, London.

Komańda, M., Etyka w badaniach jakościowych prowadzonych w internecie, „Przegląd Organizacji” 5/2011, s. 31-34.

Przegląd Socjologii Jakościowej 2016 Tom XII Numer, Dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych, red. Borys Cymbrowski, Dorota Rancew-Sikora.

Siuda, P., Prowadzenie badań w Internecie – podstawowe problemy etyczne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, 4: 187-202.

Metody i kryteria oceniania:

Regularne uczestnictwo w pracach grupy zajęciowej (terminowanie zamieszczanie odpowiedzi i komentowanie odpowiedzi pozostałych uczestniczek i uczestników).

Zadania będą przesyłane z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Za każde poprawnie i terminowo wykonane zadanie będzie można otrzymać 2 punkty, maksymalnie 10 punktów. Do zaliczenia na ocenę można przystąpić pod warunkiem uzyskania co najmniej 6 punktów.

Zaliczenie polega na napisaniu w ciągu tygodnia krótkiego (max. 5 stron) eseju na jeden z trzech przesłanych przez prowadzącą tematów.

Zaliczenie na ocenę w drugim terminie odbywa się w taki sam sposób, jak w pierwszym terminie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.