Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Russian and Soviet Political Thought

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3620-RSPT-SP-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Russian and Soviet Political Thought
Jednostka: Studium Europy Wschodniej
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The assumption of the subject is the knowledge by students of the basic issues of the political system of Russia, starting with the knowledge of the institutions of the country and the most important sources of a public life, and then the genesis and programs of political parties, their implications, election results, and the evolution of the political system in contemporary Russia.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction: Russian political system in a historical perspective. Political and social system, special phenomena of the Russian policy, written and unwritten sources and institutions.

2. Political system and its reforms State model: classical institutions (zakon and legal nihilism, samoderzhave, state and public hierarchy, etc.)

3. Russian and Soviet political and legal system on the example of Russian state institutions under the tsars.

4. Russian legal institutions and fundamental laws. Constitutions of 1905-1906, 1918, 1936, 1977, 1993 and their significance for contemporary legal regulations of the Russian Federation.

5. State crisis in Russian history, revolutionary ideas, constitutional crisis 1905-1917 and 1993-1994. The contemporary Russian constitution of 12 December 1993.

6. Political system of the Russian Federation in the contemporary constitution: federal bodies’ competences, civil law regulations, federal and regional administration.

7. Commonwealth of Independent States’ and other international institutions of a Russian and Soviet character. Their political and legal status and its relation to the “federal” law. “Russia abroad”.

8. Basic institutions of the political system in historical and present approach: autocracy and democracy, development of parliamentarism,

9. Political parties in Russia: historical and current perspectives.

10. Basic institutions of the regional politics and policies. Self-government in the Russian Federation). A position of the “regions”.

11. Basic aspects of the political proceedings: the contemporary changes since 1991 and its role in creation of the contemporary Russian political culture

12. Other political institutions in creation contemporary political system: the non-governmental organizations.

13. Selected aspects of current political matters in Russia. Current political reforms of the Russian Federation; legal position of foreign economic subjects and individuals.

14. Conclusions: Russia’s significance of Russia in the pre-modern and contemporary world.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literatura: Available in Polish and English languages. Partially available from internet sources. Given to students during classes (also in Russian).

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Learning outcomes:

The subject will allow the student to obtain:

KNOWLEDGE

1. Knowledge of the basic concepts of political system of Russia, as well as elements of Russian political philosophy, history of law and administration.

2. Knowledge of the basic issues of the political system of Russia: its evolution, specificity and the most important institutions.

3. Knowledge of the basic political and legal tendencies in Russian policy, their influence on the reforms undertaken in the process of transformation and globalization of Russian policy.

4. Knowledge of the basic historical conditions of the Russian political system and its institutions throughout history.

SKILLS

5. Independent research and use of materials broadening the knowledge gained during the classes: political programs, declarations and normative acts (currently in force and some sources of knowledge of law).

6. Interpretation of Russian legal texts in English translation.

7. Ability to navigate within the basic issues and institutions of the contemporary Russian political system (knowledge of political parties and their leaders, elements of constitutional law, etc.).

8. Understanding the basic issues of Russian political thought.

ATTITUDES

9. Appreciate the ability to work in a group (especially during discussions on politics in transition, politics, society, values).

12. Understand and relate to the presented political concepts and programs.

13. Recognize the multiplicity and many aspects of characters and views, appreciate the diversity and justification of various - even contradictory - opinions.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods and criteria:

Zaliczenie/Egzamin: written form (assessment of knowledge: knowledge of basic political institutions and legal regulations, the ability to indicate the doctrinal assumptions of basic institutions that occur in the modern legal system of the Russian Federation).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bosiacki
Prowadzący grup: Adam Bosiacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)