Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Karol Darwin. Interpretacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-KDI-qZS Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Karol Darwin. Interpretacje
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania "Zwierzęta i środowiska" - 2020 (rok akademicki 2020/21)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Konwersatorium „Karol Darwin. Interpretacje” skupia się na implikacjach darwinizmu dla sztuk pięknych. Zajęcia są pogłębioną o pracę projektową, otwartą dla wszystkich kontynuacją kursu „Nauka i wyobraźnia. O wpływie Darwina na literaturę i sztukę”.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Chilińska
Prowadzący grup: Milena Chilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia skupiają się zatem na dwóch obszarach: teoretycznym i praktycznym.

1. Teoria Darwina daje możliwość pełniejszego zrozumienia literatury i sztuki, gdyż mocno oddziaływała na artystów XIX i XX wieku. Kurs skupiać się będzie na analizach konkretnych dzieł literackich, plastycznych tego okresu (np. Powrót Tarzana E.R. Burroughs, E.A. Poe Zabójstwo przy Rue Morgue, H.G. Weels Wyspa doktora Moreau, malarsto Františka Kupki, Arnolda Böcklina i inne dzieła);

2. Praktyczna część zajęć to praca artystyczna inspirowana publikacją Darwina Wyraz uczuć u ludzi i zwierząt. Celem pracy projektowej jest interpretacja we współczesnych kontekstach odkryć Darwina dotyczących emocji u ludzi i zwierząt (z naciskiem na fundamentalną rolę międzygatunkowych spotkań). Dzieło Darwina stało się kamieniem milowym w badaniach nad biologicznym mechanizmem kreowania emocji, stąd też stanowić będzie punkt wyjścia dla twórczej interpretacji;

Studenci:

- samodzielnie czytają proponowane lektury, na zajęciach analizują, porównują i interpretują dzieło literackie i plastyczne;

- poznają różne sposoby postrzegania przyrody i zwierząt w XIX wieku;

- dostrzegają wpływ darwinizmu na literaturę i sztukę oraz na interdyscyplinarność badań naukowych;

- przygotowują własną pracę projektową;

- dzielą się artystycznymi efektami pracy w grupie;

Pełny opis:

Konwersatorium „Karol Darwin. Interpretacje” obejmuje 30 godzin zajęć dydaktycznych.

Rewolucyjne teorie Karola Darwina dotyczące ewolucji i doboru naturalnego miały wpływ nie tylko na dziedzinę biologii i historii naturalnej, stanowiły także inspirację zarówno dla artystów XIX i XX wieku, wpłynęły na teorie historii sztuki i zmieniły spojrzenie na temat szeroko rozumianych praktyk kulturowych. Celem zajęć jest podjęcie refleksji o wpływie pracy badawczej Darwina na literaturę i sztukę.

Kolejny cel kursu to praca projektowo-konceptualna, której punkt wyjścia stanowiła będzie publikacja Darwina Wyraz emocji u ludzi i zwierząt. Współczesny humanistyczny zwrot ku zwierzętom pozwala wydobyć z tego XIX-wiecznego tekstu aspekty szczególnie ciekawe, które można umieścić w nowych kontekstach. Darwin dowartościowuje relację człowiek-zwierzę. Praca projektowa pozwoli na pełniejsze zrozumienie założeń ojca ewolucji, zinterpretowanie zagadnień emocjonalności ludzi i zwierząt. Indywidualne projekty skupione będą na temacie relacji człowiek – zwierzę i przedstawieniu wybranej emocji (złości, radości, gniewu, strachu itd.) w twórczej interpretacji. Działania artystyczne zakładają pracę z fotografią, gdyż publikacja Darwina była jedną z pierwszych pozycji, która uwzględniała zdjęcia.

Przebieg zajęć: cotygodniowe spotkania przewidują zajęcia opierające się na tekście teoretycznym (45 minut) oraz pracy nad projektem (45 minut), podczas której student prezentuje artystyczną koncepcję tematu, uruchamia konteksty, aktywizuje grupę do dyskusji. Praca projektowa jest formą aktywnego zaangażowania słuchaczy w tematykę zajęć, zmotywowania do pracy własnej, wzmocnienia interakcji z grupą.

Inne, pośrednie cele zajęć: podjęcie refleksji nad ekspresją emocji w sytuacji zamknięcia; podjęcie refleksji nad emocjonalnym zaangażowaniem w świat zwierząt; nieuchwytnością granicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem; problematyczność przedstawienia inności zwierzęcia w ludzkim dyskursie. Na zajęciach realizowane będą zagadnienia literaturoznawcze, antropologiczne, z zakresu nauk przyrodniczych i historii sztuki.

Literatura:

Przykładowe opracowania:

Alland A.Jr., Human Nature. Darwin’s View, New York 1985;

Arendt, P., Nauka na tropie zwierzęcych emocji www.otwarteklatki.pl;

Boulter M., Bloomsbury Scientists. Science and Art in the Wake of Darwin, London 2017;

• Darwin K., Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt, tł. K. Dobrski, Wydawnictwo Mg, 2020;

Endless Forms: Charles Darwin, Natural Science, and the Visual Arts (Yale Center for British Art), ed. by D. Donald and J. Munro, Fitzwilliam Museum, Cambridge 2009;

Gould S.J., Niewczesny pogrzeb Darwina. Wybór esejów, wybrał oraz przypisami opatrzył A. Hoffman, Warszawa 1999;

Haraway D., Manifest gatunków stowarzyszonych, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 2012;

Menninghaus W., Aesthetics after Darwin: The Multiple Origins and Functions of the Arts (Evolution, Cognition, and the Arts), Brookline 2019;

Pichel B., From facial expressions to bodily gestures. Passions, photography and movement in French 19th-century sciences https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4748540/

Prodger P., Darwins Camera. Art and Photography in the Theory of Evolution, Oxford 2009;

Rampley M., The seductions od Darwin: art., evolution, neuroscience, Pennsylvania 2017;

Richter V., Literature after Darwin, Human Beasts in Western Fiction, 1859–1939, ed. by J. Bristow, England 2011;

Rowińska A., Wątki artystyczne w fotografii histerii Jean-Martina Charcota, „Amor Fati” 2016;

Świtek G., Darwin, darwinizm i kultura wizualna XIX wieku, „Teksty Drugie” 2011, nr 3, s. 64-82;

*Także inne teksty, które okażą się istotne dla preferencji uczestników zajęć;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.