Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Świat poza-ludzki: sprawczość zwierząt, roślin, duchów i krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SPL-qZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Świat poza-ludzki: sprawczość zwierząt, roślin, duchów i krajobrazu
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania "Zwierzęta i środowiska" - 2020 (rok akademicki 2020/21)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

- Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie artykułów naukowych.

- Mile widziana znajomość podstawowych teorii z zakresu antropologii społecznej, etnologii i socjologii.Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się ze sposobami, w jakie koncepcja „sprawczości” podmiotów poza-ludzkich (w tym architektury, artefaktów, duchów, środowiska i zwierząt) jest implikowana w najnowszych badaniach antropologicznych i interdyscyplinarnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Cendrowski
Prowadzący grup: Wojciech Cendrowski, Maria Wodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W trakcie zajęć skoncentrujemy się na koncepcji „sprawczości” podmiotów poza-ludzkich, ze specjalnym uwzględnieniem architektury, artefaktów, duchów, środowiska i zwierząt. Interakcje społeczne wykraczają daleko poza gatunek ludzki, obejmując artefakty i poza-ludzkie istoty, które stanowią część rzeczywistości społecznej. Korzystając z różnych studiów przypadku zaczerpniętych z badań interdyscyplinarnych, przyjrzymy się „sprawczości” poza-ludzkich podmiotów w zróżnicowanych kontekstach społecznych. Kurs obejmuje zróżnicowane podejścia teoretyczne i metodologiczne, które pojawiły się ostatnio w naukach humanistycznych, społecznych i badaniach interdyscyplinarnych: Teoria Aktora-Sieci (Bruno Latour, Michael Guggenheim, etnografia wielostanowiskowa (George E. Marcus), zwrot ontologiczny w antropologii społecznej (Phillipe Descola, Morten Pedersen, Eduardo Viveiros de Castro)

Należy podkreślić, że celem kursu nie jest jedynie omówienie, w jaki sposób koncepcja „sprawczości” rozwinęła się w ostatnich latach, ani również zdefiniowanie poza-ludzkiej sprawczości jako pewnego rodzaju trwałej alternatywy dla idei sprawczości antropocentrycznej.

Głównym zadaniem jest sprowokowanie dyskusji wokół koncepcji sprawczości przypisywanej wyłącznie gatunkowi ludzkiemu. Podejmując zagadnienie sprawczości poza-ludzkich agentów, wykroczymy poza europocentryczne tradycje filozoficzne, uwzględniając alternatywne relacje między człowiekiem i przyrodą.

Studenci będą otrzymywali przed zajęciami teksty, z którymi powinni się zapoznać. Uczestnicy kursu będą potrzebowali około 30 godzin pracy własnej, żeby przygotować się do dyskusji oraz zrealizować pracę zaliczeniową.

Literatura:

Anderson D., “Landscape Agency and Evenki-Iakut Reindeer Husbandry Along the Zhuia River,

Eastern Siberia”. Human Ecology, vol. 42/ 2: 249-266, 2014.

Brightman M., Grotti V.E., Ulturgasheva O. (eds.), Animism in Rainforest and Tundra. Personhoods, animals, plants and things in contemporary Amazonia and Siberia. New York, Oxford: Berghahn Books.

Descola P., “Constructing natures: Symbolic ecology and social practice”, [in] P. Descola and G. Palsson (eds.), Nature and society: Anthropological perspectives. London, Routledge, 82 - 102, 1996.

Descola P., Beyond nature and culture, Chicago: University Press, 2013.

Domańska E., Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Guggenheim M., “Building memory: Architecture, networks and users”, Memory studies Vol 2(1): 39–53, 2009.

Helmreich S., Kirksey S. E., “The emergence of multispecies ethnography”, Cultural Anthropology, vol. 25/4: 545-576, 2010.

Empson R., Humphrey C., Pedersen M. (red.), Inner Asia. Special issue: Persepctivism nr 9/2, 2007.

Humphrey C., “Awgaj Chad. Kradzież i zaufanie w postsocjalistycznej Mongolii”, [in] Humphrey C. Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010.

Jones O., Cloke P., “Non-Human Agencies: Trees in Place and Time”, [in] Knappett, C and Malafouris, L. (eds.), Material agency: towards a non-anthropocentric approach. Springer: Guildford, 79-96, 2008.

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne : wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Universitas, 2010.

Marcus G. E., “Ethnography In/Of The World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography,'' Annual Review of Anthropology nr 24: 95–117, 1995.

Pedersen, M.. „Animism and North Asian Indigenous Ontologies”. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 7/3, 2001.

Smyrski Ł., Antropologia krajobrazu – na pograniczu dyscyplin”. Etnografia Polska nr 61/1-2.

Szmyt Z. “Shamanism in post-Socialist city”. Mir Rossii nr 3, 2020.

Viveiros de Castro E., „Kosmologiczna deixis oraz perspektywizm indiański”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia nr 3, 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.