Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta i nowoczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-ZN-qZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta i nowoczesność
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają interdyscyplinarną, warsztatową i aktywizującą formułę. Studenci powinni być zatem gotowi na uczestnictwo w różnego typu aktywnościach, takich jak: dyskusje nad tekstami i dziełami sztuki, twórcza praca w grupie (pisanie, debatowanie, gry z podziałem na role) i inne. Z uwagi na fakt, że większość omawianych tekstów dostępna jest wyłącznie w języku angielskim, konieczna jest znajomość tego języka w stopniu umożliwiającym swobodną lekturę

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami nowoczesności w odniesieniu do relacji ludzko-zwierzęcych. Przyjrzymy się temu jak nowoczesność - rozumiana zarówno w perspektywie historyczno-kulturowej, jak i filozoficznej, jako szczególnego typu formacja światopoglądowa - wpłynęła na ukształtowanie współczesnego statusu (czy raczej: współczesnych statusów) zwierząt. Dzięki eksperymentalnej formule zajęć, obejmującej zarówno dyskusję nad tekstami, jak i aktywizujące działania warsztatowe, studenci nie tylko uzyskują wiedzę dotyczącą mechanizmów nowoczesności i specyfiki relacji międzygatunkowych, lecz także wykształcą praktyczne umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)