Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwierzęta i nowoczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-ZN-qZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta i nowoczesność
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania "Zwierzęta i środowiska" - 2020 (rok akademicki 2020/21)
Przedmioty do wyzwania "Zwierzęta i środowisko" - 2021 (rok akademicki 2021/22)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają interdyscyplinarną, warsztatową i aktywizującą formułę. Studenci powinni być zatem gotowi na uczestnictwo w różnego typu aktywnościach, takich jak: dyskusje nad tekstami i dziełami sztuki, twórcza praca w grupie (pisanie, debatowanie, gry z podziałem na role) i inne. Z uwagi na fakt, że większość omawianych tekstów dostępna jest wyłącznie w języku angielskim, konieczna jest znajomość tego języka w stopniu umożliwiającym swobodną lekturę

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami nowoczesności w odniesieniu do relacji ludzko-zwierzęcych. Przyjrzymy się temu jak nowoczesność - rozumiana zarówno w perspektywie historyczno-kulturowej, jak i filozoficznej, jako szczególnego typu formacja światopoglądowa - wpłynęła na ukształtowanie współczesnego statusu (czy raczej: współczesnych statusów) zwierząt. Dzięki eksperymentalnej formule zajęć, obejmującej zarówno dyskusję nad tekstami, jak i aktywizujące działania warsztatowe, studenci nie tylko uzyskują wiedzę dotyczącą mechanizmów nowoczesności i specyfiki relacji międzygatunkowych, lecz także wykształcą praktyczne umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Jarzębowska
Prowadzący grup: Gabriela Jarzębowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami nowoczesności w odniesieniu do relacji ludzko-zwierzęcych.

Przyjrzymy się temu jak nowoczesność - rozumiana zarówno w perspektywie historyczno-kulturowej, jak i filozoficznej, jako szczególnego typu formacja światopoglądowa - wpłynęła na ukształtowanie współczesnego statusu (czy raczej: współczesnych statusów) zwierząt.

W ciągu minionych dwóch stuleci dominujące w czasach przednowoczesnych relacje międzygatunkowe uległy znaczącym przekształceniom, będącym konsekwencją nowej, modernistycznej wizji świata. Postęp, industrializacja, urbanizacja, rozwój nauk przyrodniczych, eksplozja demograficzna, ekspansja kolonialna i kolejne rewolucje przemysłowe - wszystkie te współwystępujące zjawiska głęboko przeorały świadomość ludzi Zachodu, przemodelowując myślenie o relacji człowieka ze światem nie-ludzkim. Przednowoczesne relacje międzygatunkowe, oparte na mniej lub bardziej harmonijnej (choć opartej na przemocy) współegzystencji ustąpiły miejsca strategiom odcieleśnienia i wyparcia (okrucieństwa), edypalizacji (domowych ulubieńców) i disneyizacji (zwierząt dzikich). Przyjrzymy się tym wszystkim procesom, zarówno w wymiarze kulturowym (a więc związanym z tym, jak zmieniły wyobrażenia relacji międzygatunkowych), jak i społeczno-ekologicznym (a więc temu, jak zmiany wynikające z procesów modernizacyjnych, np. migracje, urbanizacja i utrata siedlisk wpłynęły na owe relacje w ich praktycznym wymiarze).

Na zajęciach omówimy takie zjawiska, jak:

1. Miasto jako ucieleśnienie nowoczesności a relacje międzygatunkowe

2. Ogrody zoologiczne: zwierzę jako artefakt i przedmiot nostalgii

3. Chów przemysłowy: międzygatunkowe uosobienie idei fordyzmu

4. Ekspansja kolonialna a inwazje biologiczne w odniesieniu do zwierząt

5. Industrializacja i jej wpływ na zwierzęta

6. Poznając zwierzęta/poznając dzięki zwierzętom: zwierzęta a nauka

7. Edypalni przyjaciele: zwierzęta towarzyszące jako objaw nowoczesności.

Zajęcia opierają się na eksperymentalnym formacie. Każdy z wymienionych tematów będzie obejmował 2 zajęcia (4 godziny dydaktyczne). Na pierwszych zajęciach każdego modułu planowane jest krótkie wprowadzenie teoretyczne przybliżające analizowaną problematykę oraz dyskusja nad 2-3 tekstami. Drugie spotkanie z danego modułu będzie miało natomiast bardziej otwartą, aktywizującą, warsztatową formułę. Bazując na uzyskanej wiedzy oraz rozwijającej ją dyskusji sprzed tygodnia, studenci będą mieli okazję wykazać się kreatywnością i twórczym wykorzystaniem przyswojonych wcześniej informacji. Forma warsztatów będzie różnorodna i każdorazowo dostosowywana do specyfiki omawianego problemu (a także do tego, czy zajęcia odbędą się w formie zdalnej, czy stacjonarnej), zapewne obejmie jednak takie aktywizujące formy, jak debata, analiza dyskursu medialnego, gra z podziałem na role i inne działania performatywne, pisanie tekstów prasowych, manifestów i tym podobne. Dzięki zastosowaniu takich metod dydaktycznych studenci nie tylko uzyskują wiedzę dotyczącą mechanizmów nowoczesności i specyfiki relacji międzygatunkowych, lecz także wykształcą praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem debaty, budowaniem argumentacji, pisaniem tekstów prasowych i krytyczną analizą medialną, które mogą okazać się przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Literatura:

Beatson, Peter. The motorised ark: the impact of modernity on animals.

Bednarek, Joanna. Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta. Wydawnictwo Naukowe PWN 2017.

Berger, John. Po cóż patrzeć na zwierzęta. Polska Sztuka Ludowa - Konteksty 1997 t.51 z.3-4, s.89-96.

Biehler, Dawn. Pests in the city: flies, bedbugs, cockroaches, and rats. University of Aschington Press 2013.

Bulliet, Richard. Hunters, herders and hamburgers. The past and future of human-animal relationships. Columbia University Press 2005.

Burt, Jonathan. Conflicts around slaughter in modernity. w: Killing animals, red. The Animal Studies Group, University of Illinois Press 2006.

Crosby, Alfred W. Imperializm ekologiczny. Biologiczna ekspansja Europy 900-1900. Państwowy Instytut Wydawniczy 1999.

Gray, John. The silence of animals. On progress and other modern myths. Farrar, Straus and Giroux 2014.

Franklin, Adrian. Animals and modern cultures. A sociology of human-animal relations in modernity. SAGE 1999.

Kirk, Robert. The birth of the laboratory animal: biopolitics, animal experimentation, and animal wellbeing w: Foucault and animals, red. Matthew Chrulew, Dinesh Joseph Wadiwel, Brill 2017.

Murray, Mary. The underdog in history: serfdom, slavery and species in the creation and development of capitalism w: Theorizing animals

Re-thinking Humanimal Relations red. Nik Taylor, Tania Signal.

Nance, Susan. Animal modernity: Jumbo the Elephant and the human dilemma. Palgrave McMillan 2015.

Rohman, Carrie. Stalking the subject: Modernism and the animal, Columbia University Press 2008.

Rothfels, Nigel. Savages and beasts. The birth of the modern zoo. The Hohns Hopkins University Press 2002.

Rundell John. Modernity, Humans and animals - tensions in the field of the technical-industrial imaginary September 2012New Formations 76(1).

Sabloff, Anabelle. Reordering the natural world. Humans and animals in the city. University of Toronto Press, 2001.

Shukin Nicole. Animal capital. Rendering life in biopolitical times. University of Minnesota Press 2009.

Twine, Richard. Animals as biotechnology, Ethics, sustainability and critical animal studies. Earthscan 2010.

Wróbel-Bardzik Karolina. „Zielone miasto” atrakcji, zwierzęta i nowoczesność. Powstanie warszawskiego ogrodu zoologicznego w odrodzonej Polsce. Adeptus, 2018(12).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Jarzębowska
Prowadzący grup: Gabriela Jarzębowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami nowoczesności w odniesieniu do relacji ludzko-zwierzęcych.

Przyjrzymy się temu jak nowoczesność - rozumiana zarówno w perspektywie historyczno-kulturowej, jak i filozoficznej, jako szczególnego typu formacja światopoglądowa - wpłynęła na ukształtowanie współczesnego statusu (czy raczej: współczesnych statusów) zwierząt.

W ciągu minionych dwóch stuleci dominujące w czasach przednowoczesnych relacje międzygatunkowe uległy znaczącym przekształceniom, będącym konsekwencją nowej, modernistycznej wizji świata. Postęp, industrializacja, urbanizacja, rozwój nauk przyrodniczych, eksplozja demograficzna, ekspansja kolonialna i kolejne rewolucje przemysłowe - wszystkie te współwystępujące zjawiska głęboko przeorały świadomość ludzi Zachodu, przemodelowując myślenie o relacji człowieka ze światem nie-ludzkim. Przednowoczesne relacje międzygatunkowe, oparte na mniej lub bardziej harmonijnej (choć opartej na przemocy) współegzystencji ustąpiły miejsca strategiom odcieleśnienia i wyparcia (okrucieństwa), edypalizacji (domowych ulubieńców) i disneyizacji (zwierząt dzikich). Przyjrzymy się tym wszystkim procesom, zarówno w wymiarze kulturowym (a więc związanym z tym, jak zmieniły wyobrażenia relacji międzygatunkowych), jak i społeczno-ekologicznym (a więc temu, jak zmiany wynikające z procesów modernizacyjnych, np. migracje, urbanizacja i utrata siedlisk wpłynęły na owe relacje w ich praktycznym wymiarze).

Na zajęciach omówimy takie zjawiska, jak:

1. Miasto jako ucieleśnienie nowoczesności a relacje międzygatunkowe

2. Ogrody zoologiczne: zwierzę jako artefakt i przedmiot nostalgii

3. Chów przemysłowy: międzygatunkowe uosobienie idei fordyzmu

4. Ekspansja kolonialna a inwazje biologiczne w odniesieniu do zwierząt

5. Industrializacja i jej wpływ na zwierzęta

6. Poznając zwierzęta/poznając dzięki zwierzętom: zwierzęta a nauka

7. Edypalni przyjaciele: zwierzęta towarzyszące jako objaw nowoczesności.

Zajęcia opierają się na eksperymentalnym formacie. Każdy z wymienionych tematów będzie obejmował 2 zajęcia (4 godziny dydaktyczne). Na pierwszych zajęciach każdego modułu planowane jest krótkie wprowadzenie teoretyczne przybliżające analizowaną problematykę oraz dyskusja nad 2-3 tekstami. Drugie spotkanie z danego modułu będzie miało natomiast bardziej otwartą, aktywizującą, warsztatową formułę. Bazując na uzyskanej wiedzy oraz rozwijającej ją dyskusji sprzed tygodnia, studenci będą mieli okazję wykazać się kreatywnością i twórczym wykorzystaniem przyswojonych wcześniej informacji. Forma warsztatów będzie różnorodna i każdorazowo dostosowywana do specyfiki omawianego problemu (a także do tego, czy zajęcia odbędą się w formie zdalnej, czy stacjonarnej), zapewne obejmie jednak takie aktywizujące formy, jak debata, analiza dyskursu medialnego, gra z podziałem na role i inne działania performatywne, pisanie tekstów prasowych, manifestów i tym podobne. Dzięki zastosowaniu takich metod dydaktycznych studenci nie tylko uzyskują wiedzę dotyczącą mechanizmów nowoczesności i specyfiki relacji międzygatunkowych, lecz także wykształcą praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem debaty, budowaniem argumentacji, pisaniem tekstów prasowych i krytyczną analizą medialną, które mogą okazać się przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.