Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - Techno-Philosophy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-ISDNK-SEMS8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - Techno-Philosophy
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty oferowane doktorantom W "AL" UW
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Skrócony opis:

Zadaniem seminarium jest wymuszenie refleksji nad

własną praktyką teoretyczną. Pytaniami głównymi będą:

Jakie lektury wybieramy i dlaczego? Jak uzasadniamy

stawiane tezy i w jakim trybie to robimy? Z czym i z kim

się identyfikujemy i co to oznacza dla naszej tożsamości

zawodowej? Cel seminarium zostanie osiągnięty w

trzech krokach. Po pierwsze, podczas seminarium,

każdy uczestnik wskazuje lekturę, która dla metodologii

lub rozumienia podejmowanego przez niego

zagadnienia, jest ważna lub paradygmatyczna. W

trakcie pierwszej godziny seminarium rekomendująca

tekst osoba broni twierdzeń i decyzji warsztatowych

wybranego autora, pozostali uczestnicy zadają pytania

krytyczne dotyczące podjętych wyborów. Po drugie, w

trakcie kolejnej godziny seminarium dyskutowana

będzie główna tezę stawiana w pracy doktorskiej. Nie

chodzi o samo postawienie tezy. Jej treść jest znana do

dawna. Chodzi o wymuszenie na Projektancie refleksji

nad racjonalnością dokonanego wyboru.

Pełny opis:

1. (06.11 2020.) Środowisko (milieu) albo niepewne

relacje między wnętrzem a zewnętrzem

P

A

G

E

6

(Magdalena Krzosek-Hołody)

Lektura: Etienne S. Benson, Environment between

System and Nature: Alan Sonfist and the Art of the

Cybernetic Environment, communication +1, Vol. 3

[2014], Iss. 1. Afterlives of Systems, Article 2.

2. (11.12. 2020) Nekropolityka i jej przyszłe losy

(Maria Wodzińska)

Lektura: T. J. Demos, , „Blackout: The Necropolitics of

Extraction”, „Dispatches” 1/Oct 01/2018.

3. (08.01.2021) Obecność badacza w opisie

etnograficznym (Karolina Żyniewicz)

Lektura: Anna Kacperczyk, Autoetnografia – technika,

metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym

statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii

Jakościowej” 10/3, 2014, 32-75; Carol Rambo Ronai,

Multiple Reflections of Child Sex Abuse. An Argument

for a Layered Account, “Journal of Contemporary

Ethnography” 1/Jan 01/1995.

4. (22.01. 2021.) Blue Brain albo zakwestionowanie

inteligencji jako genetycznego przeznaczenia?

(Marcin Kozak)

Lektura: Catherine Malabou, Morphing Intelligence:

From IQ Measurement to Artificial Brains, Trans.

Carolyn Shread. New York: Columbia University Press,

2019. 

5. (05.03. 2021.) Człowiek z głosem, bez głosu i więcej

niż jeden głos (Julia Krzesicka)

Lektura: Adriana Cavarero, For More than One Voice:

Toward a Philosophy of Vocal Expression, Trans. Paul

A. Kottman. Stanford: Stanford University Press, 2005.

6. (26.03.2021.) Zoopolityka jako zarządzanie

afektami w zoo na poziomie planetarnym (Hubert

Będkowski)

Matthew Chrulew, Managing Love and Death at the

Zoo: The Biopolitics of Endangered Species

Preservation,  Australian Humanities Review. 2011, Nr

50

Literatura:

Etienne S. Benson, Environment between System and

Nature: Alan Sonfist and the Art of the Cybernetic

Environment, communication +1, Vol. 3 [2014], Iss. 1.

Afterlives of Systems, Article 2.

T. J. Demos, , „Blackout: The Necropolitics of

Extraction”, „Dispatches” 1/Oct 01/2018.

Anna Kacperczyk, Autoetnografia – technika, metoda,

nowy paradygmat? O metodologicznym statusie

autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 10/3,

2014, 32-75

Carol Rambo Ronai, Multiple Reflections of Child Sex

Abuse. An Argument for a Layered Account, “Journal of

Contemporary Ethnography” 1/Jan 01/1995.

Catherine Malabou, Morphing Intelligence: From IQ

Measurement to Artificial Brains, Trans. Carolyn

Shread. New York: Columbia University Press, 2019. 

Adriana Cavarero, For More than One Voice: Toward a

Philosophy of Vocal Expression, Trans. Paul A.

Kottman. Stanford: Stanford University Press, 2005.

Matthew Chrulew, Managing Love and Death at the

Zoo: The Biopolitics of Endangered Species

Preservation,  Australian Humanities Review. 2011, Nr

50.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- Improved knowledge on the place and role of the

humanities, the social, exact and natural sciences in

early and contemporary culture;

- Comprehensive understanding of the terminology of

the humanities and social sciences and knows how to

use it;

- Knowing in depth the relationships among different

humanities disciplines studying works of art in culture

and the sociological context of cultural activity;

- Knowing and understanding the main methods of

analysing and interpreting products of culture in

conjunction with tradition;

- Having good organized knowledge on the main trends

in philosophical and social thought in a historical and

contemporary perspective.

Skills:

- Selecting and interpreting information from different

textual, iconographic and electronic sources;

- Analysing artistic, philosophical and sociological texts

using the appropriate research tools, and presenting the

results of such work;

- Basic research skills enabling the formulation of

research problems from the humanities, philosophy,

literature, and arts;

- Basic skills in using interdisciplinary research methods

and tools to analyse phenomena of contemporary

culture;

- The capacity to take part in conferences, symposia

and discussions on literary, artistic and philosophical

topics.

Social Competence:

- Understanding the dynamics of scientific, cultural and

social development and keeping up with new research

methods and paradigms;

- Understanding the principles of tolerance and cultural

differences;

- Understanding the importance of Europe’s cultural

diversity and heritage;

- Participating actively in cultural and social life taking

advantage of all forms offered by media, the arts and

science

Metody i kryteria oceniania:

Active participation in classes

Type of examination An essay (written work) related to the topic of the seminar

and student's research work

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)