Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Michel Foucault przy maszynie do pisania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON384-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Michel Foucault przy maszynie do pisania
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Bez szczegółowych wymagań wstępnych. W trakcie kursu wymagane jest sukcesywne zapoznawanie się ze wskazaną lekturą.

Oczekuje się zasadniczo nabycia dwóch rodzajów wiedzy: (1) orientacji w historii filozofii oraz filozofii XX wieku; (2) orientacji w współczesnych sposobach interpretowania głównych pojęć filozoficznych. Umiejętnością, która będzie na zajęciach szczególnie stymulowana to umiejętność aktywnego, intensywnego „czytania” tekstu filozoficznego.

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie analizie myśli znanego filozofa francuskiego Michela Foucaulta. Foucault będzie tu omawiany jako „pisarz niebezpieczny”.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cichoń, Szymon Wróbel
Prowadzący grup: Szymon Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie analizie myśli znanego filozofa francuskiego Michela Foucaulta. Foucault będzie tu omawiany jako „pisarz niebezpieczny”. W jakim sensie jest on niebezpiecznym pisarzem? Otóż, po pierwsze, jest on niebezpiecznym pisarzem, albowiem posługuje się „zatrutą maszyną do pisania”. W świetle analiz Foucaulta bezpieczeństwo jest zasadą życia społeczeństwa obywatelskiego, co oznacza, że to społeczeństwo jest rodzajem obywatelskiej policji. Pisarstwo niebezpieczne musi się zatem skierować przeciwko słowom i dekretom policji. Skoro policja informuje: „uwaga, uwaga, mamy stan epidemii. Chroń siebie i bliskich. Nie opuszczaj domu. Nie narażaj siebie i bliskich”. Filozof niebezpieczny: odpowiada policji: „zarażanie jest moją maszyną do rozmnażania-pisania, sobą-pisania, moje słowa muszę wyjść na ulicę, aby stać się epidemią. Foucault jest filozofem niebezpiecznym jeszcze w drugim, bardziej nietzscheańskim sensie. Dzięki niemu zapoznajemy się z nowym gatunkiem filozofów: filozofów enigmatycznych. W ich charakterze leży to, że pragną oni pozostać dla nas zagadką. Cóż to jednak znaczy pozostać dla innych, a może i dla siebie samego zagadką? Czy znaczy to żyć niebezpiecznie, żyć poza aparatem bezpieczeństwa, które oferuje nadana nam społecznie tożsamość? Czy żyć niebezpiecznie, to żyć w stałej odmowie czerpania korzyści z przywilejów akademii? Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o formuły niebezpiecznego życia.

1-2. Szaleństwo jako nadmiar sensu i brak dzieła

Literatura: Michel Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, Warszawa 1987. Michel Foucault, Szaleństwo, nieobecność dzieła, tłum. Tadeusz Komendant, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999.

3.-4. Rozrywanie i dekodowanie ciała albo trochę boli

Literatura: Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. Tadeusz Komendant, Warszawa 1993.

4.-5. Wprowadzać nieustanny niepokój w żywioł słów i rzeczy

Literatura: Michel Foucault, Słowa i rzeczy, tłum. T. Komendant, Gdańsk: słowo/obraz/terytoria 2005. Michel Foucault, Przedmowa do angielskiego wydania Słów i rzeczy, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000

4.-5. Nuda seksu albo nie proście mnie o nowe wyznania

Literatura: Michel Foucault, Wola wiedzy, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, w: Michel Foucault, Historia seksualności, Warszawa 1995. Michel Foucault, Seksualność i władza, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000

6.-7. Jestem ciężko chory i nigdy nie wyzdrowieję

Literatura: Michel Foucault, Narodziny kliniki, tłum. Paweł Pieniążek, Warszawa 1999.

8.-9. Znienawidzić siebie i pokochać świat

Literatura: Michel Foucault, Techniki siebie, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000. Michel Foucault, Sobąpisanie, tłum. Michał Paweł Markowski, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999.

10.-11 Życie „w pęknięciach” i „w euforiach” albo człowiek niegodziwy

Literatura: Michel Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. Andrzej Siemek, Warszawa 1977. Michel Foucault, Nietzsche, genealogia, historia, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000; Michel Foucault, Powrót do historii, tłum. Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, w: Michel Foucault, Filozofia, historia, polityka, Warszawa 2000

13. Ostentacyjne trwonienie albo nie dam z siebie zrobić żadnego użytku

Literatura: Michel Foucault, Troska o siebie, Użytek z przyjemności, tłum. Tadeusz Komendant, w: Michel Foucault, Historia seksualności, Warszawa 1995, Michel Foucault, Powrót do moralności. Ostatni wywiad z Michelem Foucaultem, tłum. Elżbieta Radziwiłłowa, w: „Literatura na Świecie”, nr 10, 1985. Michel Foucault, Archeologia namiętności, tłum. Bogdan Banasiak, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999; Michel Foucault, Kim jest autor?, tłum. Michał Paweł Markowski, w: Michel Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.