Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium filozoficzne niemieckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-N24-T
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium filozoficzne niemieckie
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Translatoria (studia stacjonarne, filozofia)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Skrócony opis:

Praktyczna nauka tłumaczenia tekstów niemieckich – zogniskowana na wyższych kompetencjach językowych. Podstawą zająć są teksty filozoficzne, religijne i poetyckie. Uczestnicy przygotowują tłumaczenie w domu. Na zajęciach dyskutujemy i wzajemnie korygujmy przygotowane przekłady. Na konkretnych przekładach zostaną przedstawione różne sposoby tłumaczenia tekstów i strategie translatorskie: przekład naukowy, imitacja, parafraza.

Pełny opis:

Uczestnicy przygotowują tłumaczenie w domu. Na zajęciach dyskutujemy i wzajemnie korygujmy przygotowane przekłady. Na konkretnych przekładach zostaną przedstawione różne sposoby tłumaczenia tekstów i strategie translatorskie: przekład naukowy, imitacja, parafraza. Przekład filozoficzny wymaga dokładnej i głębokiej lektury tłumaczonego tekstu. Zajęcia mają więc służyć także wyrabianiu i utwierdzaniu elementarnych nawyków czytelniczych: umiejętności dokładnego rozróżniania znaczeń, podejmowania decyzji interpretacyjnych, konsekwencji myślowej. Zajęcia są skierowane do tych wszystkich, którzy chcą czytać filozofię niemiecką w oryginale.

Literatura:

F.W.J. von Schelling, Historisch – kritische Einleitung in die Philosophie der Mythologie.

F. Kittler, Grammophon, Film, Typewriter.

Arthur Schopenhauer, Die Kunst, glücklich zu sei

Adam Müller Die Elemente der Staatskunst.

Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz historycznej zmienności jego znaczeń;

Nabyte umiejętności:

samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski trudny tekst filozoficzny;

Nabyte kompetencje społeczne:

uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, praca pisemna

Liczba dopuszczalnych nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wawrzyniec Rymkiewicz
Prowadzący grup: Wawrzyniec Rymkiewicz, Konrad Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)