Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy wiedzy o prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L11-PWP Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o prawie
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Przedmioty dla studentów I roku I stopnia ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Przedmioty obowiązkowe z I roku dla studentów Europeistyki rozpoczynających naukę w roku 2020/2021
Przedmioty z I roku dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2019/2020
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Rozważana prowadzone podczas wykładu koncentrują się na podstawach wiedzy o prawie. Punktem wyjścia do analizy tego zagadnienia staje się wyjaśnienie roli, funkcji i pojęcia prawa oraz źródła prawa, a także kwestii podziału prawa ma gałęzie. W trakcie wykładu rozpatruje się problematykę norm i przepisów prawnych, obowiązywania prawa oraz wykładni prawa, jak również kryteriów wyodrębnienia prawa publicznego i prawa prywatnego. Przedmiotem analizy stają się, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego porządku prawnego, podstawowe pojęcia, cechy, zasady: prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania karnego, postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego oraz prawa finansowego (na przykładzie prawa walutowego oraz prawa podatkowego).

Pełny opis:

1. Pojęcie, rola, funkcje prawa, źródło prawa, podział prawa na gałęzie.

2. Normy i przepisy prawne.

3. Obowiązywanie prawa.

4. Wykładnia prawa.

5. Prawo publiczne a prawo prywatne – kryteria podziału, przykłady gałęzi prawa zaliczanych do prawa publicznego.

6. Prawo konstytucyjne – definicja i istota, znaczenie terminu „konstytucja”, rodzaje konstytucji (najważniejsze podziały), cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej, zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Prawo administracyjne – definicja, cechy, podstawowy podział prawa administracyjnego, zasady ogólne polskiego prawa administracyjnego, zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego.

8. Prawo karne – definicja, źródła, podstawowy podział prawa karnego, podstawowe zasady prawa karnego i postępowania karnego.

9. Postępowania cywilne i sądowoadministracyjne – podstawowe zasady postępowania cywilnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

10. Prawo finansowe – pojęcie, istota, granice i zakres.

Literatura:

1. T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2021.

2. M. Granat, Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2021.

3. Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- potrafi zdefiniować pojęcie "prawo", "źródło prawa";

- potrafi określić rolę, jaką pełni prawo oraz wymienić funkcje prawa;

- rozumie podział prawa na gałęzie;

- wskazuje kryteria wyodrębnienia prawa publicznego i prawa prywatnego;

- definiuje pojęcie „prawo konstytucyjne”;

-wymienia i omawia zasady ustroju Rzeczpospolitej;

- definiuje pojęcie „prawo administracyjne”;

- wymienia i omawia cechy prawa administracyjnego;

- wymienia i omawia zasady ogólne prawa administracyjnego;

- wymienia i omawia zasady ogólne postępowania administracyjnego;

- definiuje pojęcie „prawo karne” oraz wskazuje źródła prawa karnego;

- wymienia i omawia podstawowe zasady prawa karnego;

- wymienia i omawia podstawowe zasady postępowania karnego;

- wymienia i omawia podstawowe zasady postępowania cywilnego oraz sądowoadministracyjnego;

- definiuje pojęcie „prawo finansowe” oraz określa zakres i granice prawa finansowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa, dozwolone są 3 nieusprawiedliwione nieobecności.

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru + 1 zadanie otwarte).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 135 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Redzik, Jarosław Szczepański
Prowadzący grup: Adam Redzik, Jarosław Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andżelika Mirska, Janusz Roszkiewicz
Prowadzący grup: Andżelika Mirska, Janusz Roszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.