Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L11-TIK Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjno-komunikacyjne
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka (CE) - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Przedmioty dla studentów I roku I stopnia ZIMA, europeistyka, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyczne wdrożenie do pakietu biurowego w środowiku akademickim.

Pełny opis:

Praktyczne wdrożenie do pakietu biurowego w środowisku akademickim. Ćwiczenia obejmują 3 oprogramowania biurowe: program do prezentacji, edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny. Podczas zajęć studenci dwukrotnie będą wykonywali to samo zadanie: prezentację na zadany temat, bibliografię oraz wykres prezentujący graficznie dane liczbowe. Pierwsze ćwiczenia będą służył do krytycznej analizy ćwiczenia, druga wersja zadania będzie stanowiła element oceny studenta.

Zajęcia odbywają się zdalnie. Materiały do zajęć dla studentów są zamieszczone na platformie Kampus. Dostęp do platformy studenci uzyskają na pierwszych zajęciach.

Nakład pracy studenta:

ćwiczenia w pracowni komputerowej - 30 h

zadania wykonywane w domu - 30 h

ogółem - 60 h

Literatura:

M. Dziewoński, OpenOffice 3.x PL: oficjalny podręcznik, Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2010.

J. Cox i in., Microsoft Office 2010: dla użytkowników domowych i uczniów, Warszawa: Wydawnictwo RM, 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- używa edytora tekstu, programu do prezentacji, arkusza kalkulacyjnego w sposób świadomy,

- potrafi ocenić efektywaność stosowanych technik,

- zbiera dane i używa ich zgodnie z prawem autorskim.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena zależy od końcowej oceny 3 zadań.

Dopuszczone są dwie nieobecności na zajęciach (brak przygotowanej pracy liczony jest jako nieprzygotowanie do zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ogonowska
Prowadzący grup: Anna Ogonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ogonowska
Prowadzący grup: Anna Ogonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.