Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Law in International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ILIR-ERASMUS-OG Kod Erasmus / ISCED: 10.7 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: International Law in International Relations
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wykład prezentuje współzaleźności między prawem międzynarodowym a stosunkami międzynarodowymi. Podczas zajęć analizowane będa najważniejsze instytucje prawa międzynarodowego z perspektywy współczesnych wydarzeń międzynarodowych.

Pełny opis:

Adresatami kursą są studenci prawa, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych i inni zainteresowania polityką międzynarodową. Zajęcia odpowiadają na pytanie: czy prawo międzynarodowe odgrywa rolę we współczesnym świecie. Czy interpretacja i stosowanie prawa międzynarodowego jest podporządkowa do wymagań bieżących politycznych potrzeb? Czy prawo międzynarodowe jest używane do wspierania międzynarodowej pozycji państwa. Kilka zajęć będzie poświęconych omówieniu orzecznictwa trybunałów międzynarodowych, prawu samostanowienia i użyciu siły w stosunkach międzynarodowych oraz najbardziej aktualnym problemom.

1. Prawo międzynarodowe i prawo krajowe - porównanie

2. Tworzenie prawa międzynarodowego

3. Rola prawa zwyczajowego we współczesnym prawie międzynarodowym

4. Stosowanie prawa międzynarodowego w prawie krajowym (także na przykładzie Polski)

5. Pierwsza i druga wojna w Zatoce Perskiej - siły sprzymierzone przeciwko Irakowi

6. Rozwiązanie Związku Radzieckiego i rozpad Jugosławi - studium porównawcze

7. Prawo do samostanowienia dzisiaj

8. Konflikt w Kosowie - ocena

9. Konflikt w Gruzji - zasady rządzące użyciem siły

10. Zakaz używani siły i interwencje humanitarne

11. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych

12. Unia Europejska jako przedmiot prawa międzynarodowego

13. Prawonomiędzynarodowe aspekty stosunków polsko-niemieckich

14. Propozycje reformy Narodów Zjednoczonych

15. Europejska konwencja praw człowieka i jej praktyczne znaczenie

Literatura:

V.Lowe, International Law, Oxford 2007

A.Cassese, International Law, Oxford 2001

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student

- ma podstawową wiedzę na temat prawa międzynarodowego

- zna zasady tworzenia prawa międzynarodowego

- zna relacje pomiędzy prawem międzynarodowym a krajowym

- ma podstawową wiedzę o problemach prawnych w stosunkach międzynarodowych

- potrafi analizować i interpretować wydarzenia międzynarodowe w perspektywy prawa międzynarodowego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział z zajęciach, prezentacja referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Czapliński
Prowadzący grup: Władysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Czapliński
Prowadzący grup: Władysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.