Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katastrofa klimatyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-KAKL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Katastrofa klimatyczna
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Katastrofa klimatyczna się rozwija. Będziemy patrzeć na nią i rozmawiać z perspektywy społecznej i

indywidualnej. Mieszczącej się w teraźniejszości, przyszłości, a także niedawnej i bardziej odległej

przeszłości. Konwersatorium ma charakter interdyscyplinarny, bo z nauk szczegółowych wyczerpująco

nie zajmuje się tą tematyką.

Pełny opis:

Celem konwersatorium nie jest osiągniecie jakichkolwiek ostatecznych ustaleń. Jest nim kształtowanie

pewnego, nieutylitarnego sposobu myślenia. Ma ono zatem sprzyjać rozwojowi intelektualnemu, a nie

nabycia jakichś umiejętności pozwalających na objęcie atrakcyjnych posad.

- Tematy spotkań:

* Uniwersytet jako wspólnota poszukująca

* Zmiana czy katastrofa ?

* Źródła katastrofy ( zmiany )

* Czynniki sprawcze lub towarzyszące

* Szanse obrony. Na co możemy liczyć

* Klimat w świetle aksjologii i ideologii

* Czego w związku z tym dowiadujemy się o sobie

Literatura:

Zalecane książki:

* D. Meadows i inni, „Granice wzrostu”

* N. Roubini, „Megazagrożenia”

*J. Goldstein, S. Quist, ‘Energia dla klimatu”

* S, Mundy, „Wyścig po jutro. Przetrwanie, innowacje i zysk na froncie kryzysu klimatycznego”

* J. E. Stiglitz, „Ludzie chcą zysku, nie wyzysku”

* K. Raworth, „Ekonomia obwarzanka”

* W. Nordhaus, „Kasyno klimatyczne”

* D. Yergin, „Nowa mapa. Jak energetyka zmienia geopolitykę”

* red. J. W. Moor, „Antropocen czy kapitałocen ?”

* A. Bastani, „W pełni zautomatyzowany luksusowy komunizm”

* Ha-Joon Chang, „Ekonomia na talerzu”

* P. Frase, „Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie”

* T. Piketty, „Krótka historia równości”

Efekty uczenia się:

Student lepiej rozpoznaje świat

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność intelektualna na spotkaniach

- Sposób zaliczenia:

Ustny, ( z ewentualnym dodatkiem w postaci krótkiego testu )

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kozłowski
Prowadzący grup: Paweł Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kozłowski
Prowadzący grup: Paweł Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)