Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rebellion or Populism - the rise of social unrest in contemporary Europe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-RPCE-ERASMUS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Rebellion or Populism - the rise of social unrest in contemporary Europe
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Czy rzekomy populizm anty-establishmentowych sił w Europie nie utrudnia wglądu w rzeczywistą sytuację, która doprowadziła do ich aktywizacji? Założeniem tych wykładów jest uchwycenie zasadniczych przyczyn fermentu i niepokoju społecznego, który towarzyszy zrewoltowanym siłom społecznym i politycznym we współczesnej Europie. Wiele wskazuje na to, że nie da się wyjaśnić tego fenomenu żadną prostą i jednoznaczną przyczyną. Wśród zasadniczych problemów, które rzucają światło na te niepokojące nastroje są 1/. konsekwencje neoliberalnej globalizacji (wzrost nierówności, bezrobocie, tymczasowy charakter pracy, koszty polityki oszczędnościowej), 2/. post-polityczny charakter społeczeństw (prymat ekonomii i prawa nad polityką, technokratyzm, biurokracja, załamanie systemu partyjnego w Europie), 3/. dziedzictwo komunizmu i konsekwencje transformacji systemowej, 4/. rekonstrukcja państwa narodowego, 5/. oddziaływanie kultury masowej i popularnej (kultury nienaukowej, kultury reklamy, konsumpcji, sensacji, etc.), 6/. wpływ technologii na życie społeczne i polityczne, oraz 8/. natura samego populizmu.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Założeniem tych wykładów jest uchwycenie zasadniczych przyczyn fermentu i niepokoju społecznego, który towarzyszy zrewoltowanym i populistycznym siłom społecznym i politycznym w Europie. Wiele wskazuje na to, że nie da się wyjaśnić tego fenomenu żadną prostą i jednoznaczną przyczyną. Jest to dla odmiany ilustracja nieredukowalnych i z pewnością narastających sprzeczności nowoczesnego świata.

Pełny opis:

Na czym polega fenomen popularności takich ruchów politycznych jak Złoty Świt czy Ludowe Zgromadzenie Prawosławne (Grecja), UKIP czy National Front (GB), Szwedzcy Demokraci (Sverigedemokraterna, SD), Partia Lewicy (Vänsterpartiet), Prawdziwi Finowie (Perussuomalaiset, PS), Holenderskie LPF czy Partia Ludowa na rzecz demokracji (VVD), Duńska Partia Ludowa (DF, Dansk Folkeparti), Front Narodowy czy Union Patriotique we Francji, Włoski Ruch Socjalny (Movimento Sociale Italiano, MSI), Ruch Pięciu Gwiazd (MoVimento 5 Stelle, M5S), Pegida (D), Syriza, etc.

Czy rzekomy populizm anty-establishmentowych sił w Europie nie utrudnia wglądu w rzeczywistą sytuację, która doprowadziła do ich aktywizacji? Ich reakcyjny charakter prowadzi z pewnością do licznych i niepokojących patologii oraz krzywd. To jednak również przejaw realnych problemów, autentycznych i nieredukowalnych sprzeczności współczesnego świata – zmieniającej się gwałtownie struktury okoliczności politycznych, społecznych, ekonomicznych czy kulturowych, a nawet przesłanka do koniecznych reform. Założeniem tych wykładów jest uchwycenie zasadniczych przyczyn tego fermentu i niepokoju społecznego, który towarzyszy zarówno rzecznikom co krytykom zrewoltowanych obywateli UE, a także pokazanie, że nie da się wyjaśnić tego fenomenu żadną prostą i jednoznaczną przyczyną.

Wykład poświęcony będzie zasadniczym problemom, które rzucają światło na te niepokojące i złożone nastroje. Wśród nich, m.in.:

1. Konsekwencje neoliberalnej globalizacji (wzrostu nierówności, bezrobocia, tymczasowego charakteru pracy, rosnącej niechęci wobec ekonomicznej racjonalności, koszty polityki oszczędnościowej).

2. Post-polityczny charakter społeczeństw nowoczesnych (prymat ekonomii i prawa nad polityką, technokratyzm, biurokracja, załamanie systemu partyjnego w Europie, nieuchronna utrata legitymizacji demokratycznej władzy, etc.).

3. Dziedzictwo komunizmu i konsekwencje transformacji systemowej (uwłaszczenie nomenklatury, korupcja, nieprzedawniona siła układów politycznych, elitaryzm, homo sovieticus, postulaty lustracji i dekomunizacji, prywatyzacja, denacjonalizacja, etc.).

4. Rekonstrukcja państwa narodowego (problem imigracji, suwerenności).

5. Oddziaływanie kultury masowej i popularnej (kultury nienaukowej, kultury reklamy, konsumpcji, sensacji, iluzji etc.),

6. Wpływ technologii na życie społeczne i polityczne.

7. Natura populizmu.

Literatura:

1. Kriesi Hanspeter. „Political mobilization in times of crises: the relationship between economic and political crises”.

http://www.eui.eu/Projects/POLCON/Documents/Kriesicrises2014.pdf

2. Dodi, Jean. „Politics without Politics".

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAn7TJqa3QAhUCWiwKHcqCA5kQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Frepub.eur.nl%2Fpub%2F15161%2Foratiejodidean.pdf&usg=AFQjCNFjeS41OmmOJUD2eCLObZrHoezBeQ

3. Ekiert, Grzegorz. „The Illiberal Challenge in Post-Communist Europe Surprises and Puzzles”.

http://scholar.harvard.edu/files/ekiert/files/illiberal_challenge_-_taiwan.pdf?m=1375989787

4. Polyakova, Alina; Fligstein, Neil. „Is European Integration Causing Europe to Become More Nationalist? : Evidence from the Recent Financial Crisis".

5. Street, John. „Passion, Populism, Politics”.

http://www.temple.edu/tempress/chapters_1400/1406_ch1.pdf

6. Tenenberg, J. „The Politics of Technology and the Governance of Commons".

https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/1480/Tenenburg_213401.pdf?sequence=1

7. Gidron, Noam; Bonikowski, Bart. „Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda".

http://scholar.harvard.edu/files/gidron_bonikowski_populismlitreview_2013.pdf

Efekty uczenia się:

Wykład powinien przynieść następujące efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Wie, jakie są przyczyny współczesnego niepokoju społecznego (populizmu i nastrojów anty-systemowych) związanych z działalnością ruchów społecznych i partii politycznych.

2. Zna teorie oraz terminologię niezbędną do opisu tego fenomenu, a także związane z tym kontrowersje.

3. Ma wiedzę w zakresie najnowszych badań w tym zakresie.

4. Potrafi wskazać główne siły społeczne, które są przejawem tego niepokoju społecznego

Umiejętności:

1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i interpretacji niepokojących zachowań i działań społecznych.

2. Potrafi interpretować cele i działania ruchów buntu i ruchów populistycznych.

4. Czyta literaturę naukową w językach obcych.

Kompetencje społeczne:

1. Wykazuje wrażliwość na tematykę ruchów społecznych, oraz kwestie sygnalizowane z ich inicjatywy.

2. Docenia wartość zaangażowania społecznego, a także dostrzega możliwe zagrożenia z tym związane.

Metody i kryteria oceniania:

Wykładowca oczekuje od studentów:

1. Regularnego i pilnego uczestnictwa w wykładach,

2. Lektury tekstów

3. Przygotowania 10 stronicowego artykułu naukowego ilustrującego wybrany problem lub przypadek ruchu populistycznego bądź ruchu rebelii.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Prowadzący grup: Mikołaj Rakusa-Suszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.