Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom zaawansowany niższy, e-lektorat, studia zaoczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-ANGSC1.1.a-3-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.104 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język angielski - poziom zaawansowany niższy, e-lektorat, studia zaoczne
Jednostka: Szkoła Języków Obcych
Grupy: E-lektoraty z języka angielskiego Szkoły Języków Obcych - studia zaoczne
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych (akceptowane przez WNE jako lektoraty języków obcych)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne. Bez większego wysiłku rozumie programy TV i filmy. Rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe i literackie, potrafi rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego dziedziny zainteresowań. Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo. Umie posługiwać się językiem elastycznie i skutecznie dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców. Umie przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, wraz z podtematami, rozwijając poszczególne punkty i wyciągając właściwe wnioski. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię. Potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze według niego sprawy. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu w stylu odpowiednim do adresata.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

(Umiejętności)

1. wypowiada się wyczerpująco, precyzyjnie i spójnie, skutecznie wykorzystując różne rodzaje przekazu ustnego bądź pisemnego w kontaktach towarzyskich, akademickich i sprawach zawodowych dotyczących jego dziedziny.

2. dostosowuje styl przekazu ustnego i pisemnego do potencjalnego odbiorcy, umiejętnie posługując się regułami organizacji wypowiedzi.

3. dokonuje analizy, syntezy oraz interpretacji informacji usłyszanych bądź przeczytanych z szerokiego zakresu dłuższych, złożonych wypowiedzi /tekstów na tematy ogólne i dotyczące jego dziedziny akademickiej.

4. uczestniczy czynnie i spontanicznie w rozmowach, dyskusjach i wykładach prowadzonych przez rodzimych oraz innych użytkowników języka.

5. posługuje się szerokim zasobem leksykalnym, który umożliwia precyzyjne wyrażanie emocji oraz formułowanie myśli i opinii na abstrakcyjne, złożone i nieznane sobie tematy.

6. rozwiązuje nieliczne problemy językowe samodzielnie, korzystając ze słowników lub dopytując o szczegóły rozmówcę.

(Wiedza i postawy)

7. wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzę nt. kultury krajów, których języka uczy się do opisywania różnic pomiędzy nimi a własnym krajem.

8. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i/lub innym zadania.

9. akceptuje różnorodność postaw, opinii i argumentów w kontaktach interpersonalnych.

10. identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczanie e-lektoratów (język angielski)

http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/zaliczenie-lektoratu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Michałowska, Urszula Muchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: Urszula Muchalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.