Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki biologii molekularnej w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-BG-23-TBM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki biologii molekularnej w kryminalistyce
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Budowa oraz skład chemiczny komórki i organizmu człowieka. Budowa i właściwości podstawowych związków organicznych występujących u żywych organizmów: białek, kwasów nukleinowych, cukrów i lipidów. Budowa i właściwości enzymów i przeciwciał. Genom jądrowy i mitochondrialny. Replikacja DNA. Budowa genu. Mutacje i polimorfizmy. Izolacja DNA z materiału ludzkiego. Elektroforeza kwasów nukleinowych. Klonowanie DNA. Sekwencjonowanie DNA. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych. PCR. Elektroforeza białkowa. Immunoblotting, ELISA, immunoprecypitacja i aglutynacja. Spektrofotometria VIS i UV. Spektrofluorymetria. Chromatografia. Spektrometria mas.

Literatura:

Anna Lewandowska-Ronnegren "Techniki laboratoryjne w biologii molekularnej", MedPharm Polska 2018.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę w zakresie biologii molekularnej. Zna i rozumie molekularne podstawy funkcjonowania komórek. Potrafi stosować techniki biologii molekularnej i przeprowadzać podstawowe eksperymenty z tego zakresu. Potrafi prowadzić logiczne wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

K_W05; Absolwent zna i rozumie zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych w pracy badawczej.

K_U03; Absolwent potrafi przeprowadzić czynności wykrywcze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne związane z dowodami kryminalistycznymi, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, w zależności od badanych śladów, posługując się terminologią dyscyplin pokrewnych fizyki, chemii, biologii, informatyki.

K_K02; Absolwent ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych obszarów nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie pracowni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Takao Ishikawa, Piotr Kozłowski
Prowadzący grup: Agnieszka Girstun, Takao Ishikawa, Piotr Kozłowski, Joanna Trzcińska-Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Takao Ishikawa, Piotr Kozłowski
Prowadzący grup: Agnieszka Girstun, Takao Ishikawa, Piotr Kozłowski, Joanna Trzcińska-Danielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.