Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacja materiału dowodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-KO-23-IMD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interpretacja materiału dowodowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W semestrze 2020/20Z przedmiot jest prowadzony w całości w systemie zdalnym.

Pełny opis:

W semestrze 2020/20Z przedmiot jest prowadzony w całości w systemie zdalnym.

Efekty uczenia się:

Student uczy się podstaw i metodyki interpretacji rzeczowego materiału dowodowego. Wie jakie wyciągać wnioski z opinii biegłych oraz wyników badań z różnych dziedzin kryminalistyki. Potrafi powiązać ze sobą wyniki różnego rodzaju badań kryminalistycznych i wyciągać na tej podstawie wnioski.

K_W15: Student rozumie kontekst stosowania i respektowania nauk prawnych w perspektywie korzystania z metodologii kryminalistycznej;

K_W16: Student zna metodologię nauk prawnych i potrafi odnieść ją do stosowania w kryminalistyce;

K_W21: Student zna kontekst stosowania metodologii nauk chemicznych i jej znaczenie dla kryminalistyki;

K_W22: Student zna uwarunkowania i ograniczenia nauk biologicznych w perspektywie wnioskowania w kryminalistyce;

K_U05: Student potrafi pracować w grupie wykonującej badania kryminalistyczne zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w laboratorium; jako kierownik wie, jakie polecenia i w jakiej kolejności wydawać, aby praca była wydajna; jako wykonawca wie, jak wykonywać podstawowe polecenia dotyczące poprawnego zabezpieczania i badania śladów, mając na względzie zasady dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych.;

K_U06: Student umie myśleć i działać w sposób kreatywny, wyznaczać cele i zadania strategiczne i operacyjne; potrafi kontrolować, nadzorować i ewaluować oraz wyznaczać kluczowe zadania; potrafi ukierunkować pozytywnie zainteresowania wiedzą kryminalistyczną innych osób w kontekście własnej osoby oraz grupy;

K_K04: Student jest gotów wypełniać zobowiązania społeczne poprzez działanie w środowisku lokalnym na rzecz wykrywania i zapobiegania przestępczości;

K_K05: Student jest gotów inspirować różne kręgi społeczne i naukowe do działań w zakresie profilaktyki kryminalnej oraz popularyzowania dorobku kryminalistyki i nauk ściśle związanych z nią jako istotnych elementów procesu wykrywającego, zwalczającego i zapobiegającego przestępstwom;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Worek
Prowadzący grup: Krzysztof Worek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)