Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioindykacyjne metody oceny środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-BMOS Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Bioindykacyjne metody oceny środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu biochemii i ekologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Biomonitoring działania czynników stresowych i toksycznych na stan fizjologiczny roślin.

Aklimatyzacja roślin do czynników środowiska.

Ocenia stanu fizjologicznego roślin w warunkach zanieczyszczenia środowiska.

Wpływ herbicydów na gospodarkę azotową roślin.

Niedobór makro i mikroelementów a objawy chorobowe roślin.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach będą omawiane i badane wybrane aspekty dotyczące roli czynników środowiskowych w regulacji wzrostu i metabolizmu roślin oraz sposoby ich badania.

• Żywienie mineralne.

Objawy chorobowe roślin a niedobór makro i mikroelementów w środowisku. Gospodarka azotowa roślin. Wpływ pH środowiska na pobieranie jonów, w tym jonu amonowego.

• Fotosynteza.

Charakterystyka izolowanych chloroplastów. Reakcja Hilla. Inhibitory transportu elektronów.

• Oddychanie.

Zastosowanie metod polarograficznych do mierzenia aktywności oddechowej korzeni. Aktywność dehydrogenazy alkoholowej jako wskaźnik intensywności fermentacji w komórkach.

• Zanieczyszczenie środowiska.

Wpływ herbicydów na gospodarkę azotową roślin. Oznaczanie całkowitej zawartości białka oraz barwników w roślinach poddanych działaniu herbicydu Roundup przy pomocy metod spektrofotometrycznych.

• Fluorescencja.

Zastosowanie metod fluorescencyjnych in vivo w ocenie stanu fizjologicznego roślin.

• Stres oksydacyjny.

Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w roślinach poddanych działaniu różnych stresów środowiskowych (wysokie natężenie światła, obecność metali ciężkich, działanie herbicydów).

• Stres solny.

Zawartość proliny w liściach poddanych stresowi solnego.

Literatura:

Kopcewicz J., St.Lewak: Podstawy fiozjologii roślin PWN 1998.

Hans B.D., N.M. Hooper: Biochemia 2002.

Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology Sinauer Associates, Inc Publishers 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student

-rozumie podstawowe pojęcia terminologii biologii środowiskowej, fizjologii roślin

-poznana metody oceny stanu fizjologicznego roślin in vivo,

- potrafi analizować strategie przystosowawcze roślin do niekorzystnych warunków środowiska,

- potrafi opisać mechanizmy odporności roślin na stresowe i toksyczne czynniki środowiska,

- wie jak rozpoznać objawy chorobowe roślin wywołane np. brakiem lub nadmiarem makroelementów, metali ciężkich, herbicydów.

-pozna podstawowe techniki analityczne

Umiejętności

Student

-umie posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym

-umie analizować wyniki eksperymentów i przedstawiać je w postaci graficznej i opisowej

-uczy się samodzielnie wskazanych zagadnień

Kompetencje społeczne

Student

-wykazuje umiejętność pracy w zespole

-rozumie zasady bezpieczeństwa eksperymentów biologicznych

-rozumie na czym polega etyka badawcza i rzetelność w prowadzeniu badań

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie: pisemnego opracowania wyników w trakcie wykonanych zajęć laboratoryjnych i kolokwium końcowego (test).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Romanowska
Prowadzący grup: Anna Drożak, Tomasz Krupnik, Elżbieta Romanowska, Wioleta Wasilewska-Dębowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Romanowska, Wioleta Wasilewska-Dębowska
Prowadzący grup: Elżbieta Romanowska, Wioleta Wasilewska-Dębowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.