Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cost-Benefit Analysis and Natural Resources

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CBANR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cost-Benefit Analysis and Natural Resources
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 2nd semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the Faculty of Economic Sciences
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Sustainable Development Economics 4030-SDE

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

This course is designed for students interested in the social welfare and economic efficiency of environmental projects and policies. The objective of the course is to provide an information concerning the rationale and the fundamental concepts of the social Cost-benefit analysis (CBA). The main purpose of CBA is to help social decision making and to facilitate more efficient allocation of society resources. During the course the following topics will be discussed:

Conceptual Foundations of CBA, Microeconomic Foundations of CBA, Economic value of environment, Shadow prices, Valuing environmental Impacts - revealed preferences methods, Valuing environmental Impacts - stated preferences methods, Discounting benefits and costs, Risk and uncertainty, Accuracy of CBA and Related evaluation methods such as Cost-Effectiveness Analysis and Multi Criteria Analysis.

Pełny opis:

During the course the following topics will be discussed:

1. Introduction to Cost-Benefit Analysis (CBA)

a. Individual vs. Social Costs and Benefits

b. The purpose and uses of CBA

c. The demand and the cost of CBA for environmental projects

2. Conceptual Foundations of CBA:

a. Using CBA for Decision Making

b. Fundamental Issues related to Willingness to Pay

3. Microeconomic Foundations of CBA:

a. Social surplus and allocative efficiency

b. Alternative ways to calculated Net Social Benefits

4. Economic value of environment:

a. Use, non-use and option values

b. Direct and indirect effects

5. Shadow prices:

a. General ways to derive shadow prices

6. Valuing environmental Impacts - revealed preferences methods:

a. Hedonic price Method

b. Travel Cost Method

7. Valuing environmental Impacts - stated preferences methods:

a. Contingent valuation

b. Choice modelling

8. Discounting benefits and costs:

a. Comparing projects with different time frames

b. Inflation, real and nominal values

c. The social discount rate

9. Risk and uncertainty:

a. Economic theory

b. Risk and irreversibility

c. Risk and the social discount rate

10. Accuracy of CBA:

a. Sensitivity analysis

b. Sources of errors in CBA studies

c. The distribution of net benefits over time

d. Concerns about the role of CBA in the political processes

11. Related evaluation methods and accuracy:

a. Cost-Effectiveness Analysis

b. Multi Criteria Analysis

Literatura:

• Boardman, A;, Greenberg, D., Vining, A., Weimer, D., (2012). Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice, 4th edition, Pearson.

• EC (2014). Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects for Cohesion Policy 2014-2020, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-benefit-analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020

Efekty uczenia się:

Students will learn how to evaluate proposals by determining impacts as benefits and costs, valuing them in monetary terms and calculate the net benefits of a project relative to the status quo situation. Additionally, the course should help students in an appraisal of the validity and usefulness of different techniques employed in the economic valuation.

K_W02; K_W03; K_W05; K_W06

K_U01; K_U02; K_U04; K_U07; K_U08

K_K03; K_K04; K_K06; K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Participation, individual presentation of selected topics (40% weight in the final evaluation), written test (60% weight in the final evaluation).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)