Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Climate Change

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CC
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Climate Change
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the Faculty of Physics
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Computational skills are very desired.

Science and mathematics on high-school level.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The goal of the course is to provide information on fundamental climatic mechanisms. Particular attention will be paid to the recent climate change (global warming). Students will read most important texts concerning fundamentals and recent developments in climate and climate change research (including key papers in leading scientific journals) and discuss the outcome. Readings will be provided by the lecturer, who will initiate and moderate discussions.

Pełny opis:

The outline of the course is as follows:

1) Climate vs. weather. Climate system: components and parameters. Climate measurements and observations.

2) Energy balance of planet Earth. Solar constant, planetary albedo, greenhouse effect. Climate forcings and feedbacks.

3) Natural climate forcings and climate changes across geological history of the planet. Anthropocentric climate forcing and actual climate change.

4) Human fingerprints on climate: evidence.

5) Climate modeling: principles, verification, projections. Climate scenarios. Carbon budget.

6) IPCC assessment and special reports.

Literatura:

• Andrew E. Deessler, Introduction to Modern Climate Change, Cambridge University Press; 2 edition (September 19, 2016).

• Raymond T. Pierrehumbert, Principles of planetary climate, Cambridge University Press; 1 edition (December 2, 2010).

• David Archer, The Global Carbon Cycle, Princeton University Press (November 1, 2010).

• David Archer, Global Warming: Understanding the Forecast, Wiley; 2 edition (September 21, 2011).

• http://forecast.uchicago.edu/models.html

• https://www.noaa.gov/categories/climate-change

• https://www.metoffice.gov.uk/climate-guide

• http://climexp.knmi.nl/plot_atlas_form.py

Selected scientific publications (changing year-to-year).

Efekty uczenia się:

Understanding differences between weather and climate.

Understanding trends and anomalies.

Understanding energy balance, radiative forcing, feedbacks, climate sensitivity.

Ability to explain greenhouse effect and greenhouse gases.

Knowledge about climatic data sources and availability.

Understanding natural and anthropogenic climate forcings and their effects in past and present climate.

Basic knowledge on climate modeling, application to past, present and future climate.

Understanding climate projections and their uncertainties.

Knowledge on IPCC reports, public discussion on climate change, media coverage.

Ability to distinguish between information and disinformation about climate and climate change.

Metody i kryteria oceniania:

40% - continuous assessment, 60% - final written assessment

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Malinowski
Prowadzący grup: Szymon Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)