Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Climate Change and it's Human aspect

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CCaHA
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Climate Change and it's Human aspect
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 1st semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the Faculty of Physics
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Część społeczna i psychologiczna: Są to 3 warsztaty, każdy po 5 h dydaktycznych, pogłębiające rozumienie psychologicznych i społecznych aspektów współczesnej zmiany klimatu/ kryzysu klimatycznego. Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, grupa wspólnie wykonuje zadania, dyskutuje i wypracowuje wiedzę.

Pełny opis:

Część społeczna i psychologiczna:

1 Warsztat 1 – Denializm klimatyczny i wyparcie – psychologiczne formy oporu przed wiedzą o zmianie klimatu.

2. Warsztat 2 – emocje klimatyczne – reakcje psychologiczne na wiedzę o zmianie klimatu

3. Warsztat 3 – Działanie, akceptacja, regeneracja. Klimatyczny selfcare i podejścia do działania.

Nakład pracy tej części – około 30 h – kurs wymaga czytania lektur i wykonywania zadań.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05; K_W10; K_U02; K_U03; K_U04 K_U05 K_U06 K_U07; K_U10 K_K01; K_K02; K_K03 K_K04 K_K05 K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Część społeczna i psychologiczna:

Na podstawie aktywności, wykonania zadań, znajomości lektur, pracy w grupach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Budziszewska, Szymon Malinowski
Prowadzący grup: Magdalena Budziszewska, Szymon Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)