Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOG-CW-B Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej B
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem pracowni jest zapoznanie studentów z zagadnieniami chemii ogólnej i analitycznej jakościowej i ilościowej. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności prowadzenia eksperymentów chemicznych, obserwowanie zjawisk zachodzących z wyciąganiem wniosków.

Pełny opis:

Przedmiotem ćwiczeń są podstawowe czynności laboratoryjne - rozpuszczanie, roztwarzanie. Ogrzewanie, strącanie osadów, sączenie, przemywanie osadów itp. Zapoznanie z analizą jakościową, z przebiegiem reakcji charakterystycznych. Wykrywanie kationów i anionów a także identyfikacja soli. Równowaga reakcji chemicznych. Zobojętnianie, strącanie, utlenianie i redukcja. Reakcje charakterystyczne, identyfikacja niektórych jonów i związków chemicznych (np. metali, niemetali, kwasów, zasad, soli,niektórych częściej spotykanych i mających znaczenie dla osób zajmujących się ochroną środowiska. Rozszerzenie analiz na zagadnienia chemii analitycznej ilościowej. Miareczkowanie kwasowo-zasadowe. Alkacymetria.

Literatura:

E. Wagner-Czauderna, T. Krawczyński: "Laboratorium chemii", Wydawnictwa UW, Warszawa, 2018.

Z. Galus (red.): "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej", PWN, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu laboratorium student:

- posiada umiejętność wyboru i przygotowania sprzętu potrzebnego do wykonania analizy jakościowej,

- wykonuje samodzielnie identyfikację niektórych związków,

- opracowuje i prawidłowo interpretuje uzyskany wynik.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się ocena z kolokwium pisemnego.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.