Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium z chemii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-CHOG-PSEM Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium z chemii ogólnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Chemiczny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiadomości z chemii ogólnej. Sposoby wyrażania stężeń. Pojecie pH i pOH. Podstawowe typy reakcji chemicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Proseminarium zaznajamia studentów z zagadnieniami chemii ogólnej oraz analitycznej. Omówione zostaną reakcje przebiegające w roztworach wodnych, stan równowagi kwasowo-zasadowej oraz redoks, reguła przekory i roztwory buforowe. Omówione zostanie wykorzystanie różnych typów reakcji chemicznych w analizie jakościowej i ilościowej oraz obliczanie stężeń, pH oraz rozpuszczalności.

Pełny opis:

Omówione zostaną reakcje przebiegające w roztworach wodnych: reakcje strąceniowe, reakcje utleniania i redukcji, kompleksowania oraz stan równowagi kwasowo-zasadowej i redoks. Przedstawione zostanie zastosowanie różnych typów reakcji chemicznych, w tym reakcji charakterystycznych, do identyfikacji wybranych jonów i soli. Omówione zostaną metody stosowane w analizie ilościowej np. alkacymetrii oraz obliczanie stężeń, pH (z uwzględnieniem roztworów buforowych oraz reakcji protolitycznych) oraz rozpuszczalności.

Literatura:

L. Pauling, P.Pauling "Chemia", PWN

L. Jones, P. Atkins "Chemia ogólna" PWN

J. Minczewski, Z. Marczenko "Chemia analityczna" Tom 1, PWN

Efekty uczenia się:

Po tych zajęciach student będzie znał podstawowe typy reakcji wykorzystywane w identyfikacji jonów obecnych w roztworze oraz będzie znał podstawy analizy ilościowej.

Metody i kryteria oceniania:

1 kolokwium w trakcie trwania zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.