Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia z biogeografią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-EKOBIO Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ekologia z biogeografią
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Ekologia jako dziedzina nauki. Oddziaływania organizm - środowisko. Podstawy ekofizjologii. Ekologia ewolucyjna. Bioenergetyka ekologiczna. Ekologia oddziaływań międzygatunkowych. Teoria populacji. Analizy demograficzne, struktura i organizacja populacji. Koncepcja metapopulacji. Teoria ekosystemu. Elementy ekologii krajobrazu. Teoria biogeografii wysp. Rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi, biomy, krainy zoogeograficzne. Ekologia a problemy współczesnego świata. Zastosowania ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

Pełny opis:

Ekologia jako dziedzina nauki, zakres zainteresowań, definicja. Oddziaływania organizm - środowisko, tolerancja ekologiczna, czynniki ograniczające, nisza ekologiczna. Podstawy ekofizjologii - przystosowanie organizmów do środowiska, aklimatyzacja, ekotypy. Ekologia ewolucyjna, dobór naturalny, adaptacja, rola środowiska, strategie życiowe a historie życia organizmów. Bioenergetyka ekologiczna: budżety energetyczne organizmów, produktywność, wydajności ekologiczne. Ekologia oddziaływań międzygatunkowych: drapieżnictwo, konkurencja, pasożytnictwo. Koncepcja zespołu ekologicznego. Teoria populacji. Analizy demograficzne, struktura i organizacja populacji. Koncepcja metapopulacji. Teoria ekosystemu, cykle biogeochemiczne, produkcja pierwotna i wtórna, łańcuchy i sieci troficzne, sieci zależności paratroficznych w biocenozie. Pojęcie fitocenozy. Dyspersja organizmów i selekcja siedlisk jako czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów w przestrzeni. Elementy ekologii krajobrazu. Teoria biogeografii wysp. Rozmieszczenie roślin i zwierząt na Ziemi, biomy, krainy zoogeograficzne. Ekologia a problemy współczesnego świata. Perspektywy i tendencje rozwoju Ekologii w Polsce i na świecie. Zastosowania ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

Literatura:

Krebs Ch.J., Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. PWN, Warszawa 2001.

Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii ogólnej. PWN, Warszawa 1999.

Falińska K., Ekologia roślin. PWN, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozumie podstawowe pojęcia ekologiczne,

- rozumie zasady funkcjonowania populacji, ekosystemów i innych jednostek ekologicznych,

- rozpoznaje podstawowe typy zagrożeń antropogenicznych,

- wyjaśnia i interpretuje przebieg i znaczenie poznanych procesów ekologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena efektów kształcenia odbywa się w formie egzaminu testowego. Punktacja maksymalna 100 punktów.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Mysłajek
Prowadzący grup: Robert Mysłajek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.