Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy Informacji Geograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GIS-W Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
Nazwa przedmiotu: Systemy Informacji Geograficznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Strona przedmiotu: http://hetman.wgsr.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
informatyka

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Obsługa komputera, znajomość systemów operacyjnych i oprogramowania: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, grafiki użytkowej. Podstawy wiedzy kartograficznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych w Systemach Informacji Geograficznej oraz ich udostępniania. Studenci zapoznają się ze specyfiką zapisu danych przestrzennych w postaci modelu wektorowego i rastrowego.

Pełny opis:

1.Terminologia, historia rozwoju GIS.

2. Modele danych przestrzennych. Źródła danych przestrzennych o środowisku, techniki tworzenia map cyfrowych.

3. Metody przetwarzania i analizy danych przestrzennych.

4. Wizualizacja w systemach GIS.

5. Przegląd zastosowań GIS w badaniach środowiska. przyrodniczego i ochronie środowiska, modelowanie w GIS.

6. Organizacja infrastruktury danych przestrzennych, zasoby geoinformacyjne o środowisku, obszary zastosowań GIS w Polsce i na świecie.

7. WebGIS, GIS jako technologia informacyjna.

8. Omówienie komercyjnego i wolnego oprogramowania systemów geoinformacyjnych.

Literatura:

Literatura (wybrane zagadnienia)

Gotlib D. Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 r.

Jezioro P., Kozak J., Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej. IGiGP UJ, Kraków 2004.

Longley P. A. et al, GIS – teoria i praktyka. Wydawnictwo Nauk. PWN, Warszawa, 2006.

Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych. Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2008.

Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa 1997.

Werner P., Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych, Warszawa 2004.

Widacki W., Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej, IG Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1997.

Artykuły specjalistyczne i inne materiały dobierane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

W efekcie zajęć student powinien wykazywać się znajomością wybranych metod pozyskiwania, analizy, wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych. Ponadto powinien posiadać praktyczne umiejętności pracy w wybranych systemach GIS, a dodatkowo rozumieć potrzebę rozwijania umiejętności praktycznych w sytuacji dalszego rozwoju Systemów Informacji Geograficznej oraz możliwości ich zastosowań.

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W10, K_U03, K_U06

Znajomość metod pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych przestrzennych. Znajomość źródeł danych przestrzennych, organizacji infrastruktury danych przestrzennych i specyfiki zastosowań GIS w nauce i gospodarce. Posiadanie wiedzy z zakresu webGIS oraz oprogramowania (komercyjnego i wolnego) GIS.

Znajomość metod pozyskiwania, i analizy, wizualizacji i udostępniania danych przestrzennych przy pomocy wolnego i komercyjnego oprogramowania GIS. Umiejętność pracy w aplikacjach webGIS,korzystanie z sieciowych zasobów WMS i WFS, analiza organizacji i funkcjonalności wybranych SDI.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem w formie elektronicznej/tradycyjnej.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Werner
Prowadzący grup: Piotr Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.