Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gleboznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-GLEB-W Kod Erasmus / ISCED: 07.4 / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne)
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Gleba jako składnik środowiska przyrodniczego Ziemi – zestaw pojęć, przykłady z Polski, Europy i świata. Geneza gleby, skład substancjonalny oraz właściwości, budowa, rola w wymianie wody i gazów, znaczenie w gospodarce człowieka. Klasyfikacja gleb Polski i Europy. Degradacja i sposoby ochrony.

Pełny opis:

Miejsce gleby w ekosystemie „Ziemia”, potencjał biotyczny, abiotyczny, sposoby wykorzystywania. Budowa gleby, skład mineralny, substancje organiczne i organizmy glebowe, własności fizyczne i chemiczne, czynniki i procesy glebotwórcze. Diagnostyka i systematyka gleb Polski (PTG 2011) i Europy (FAO 2003). Wartość użytkowa, klasy bonitacyjne, kompleksy siedliskowe. Przekształcanie gleb, zmiany użytkowania i ochrona (instrumenty prawne, normy). Dokumentacja gleboznawcza (monografie, mapy atlasy) i jej wartość informacyjna.

Literatura:

Baran S., Turski R.: Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR, Lublin, 1996.

Bednarek R. i inni: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004.

Pokojska U., Bednarek R. (red.): Geochemia krajobrazu (wybrane rozdziały). UMK, Toruń, 2012.

Richling A., Ostaszewska K. (red.): Geografia fizyczna Polski (wybrane rozdziały). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

Zawadzki S. (red.): Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1999.

Kowalik P.: Ochrona środowiska glebowego (wybrane rozdziały). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Soil Atlas of Europe, 2005 – European Communities, Luxemburg.

Efekty uczenia się:

Zrozumienie procesów kształtujących glebę, jej roli w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka. Poznanie treści i sposobów ukierunkowanej interpretacji materiałów gleboznawczych. Nabycie umiejętności obiektywnej oceny gleby, możliwości jej racjonalnego wykorzystania i ochrony.

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie pisemne testy indywidualne z wykorzystaniem materiałów cyfrowych (wskaźniki bonitacji, klasy zanieczyszczeń, sekwestracja węgla itp.) i kartograficznych (analiza glebowej treści map gruntów rolnych i leśnych). Ocena poprawności wyliczeń i interpretacji opisowej (podczas wykładów). Ocena stopnia opanowania materiału oraz jasności wypowiedzi w trakcie rozmowy bezpośredniej.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Harasimiuk
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.