Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badawcze w geografii fizycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-MBGF Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody badawcze w geografii fizycznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Geograficzny blok do wyboru dla I roku studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i SR
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów I roku.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali i w terenie
w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w geografii fizycznej (geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geoekologii i gleboznawstwa). W trakcie zajęć prezentowana jest współczesna problematyka prac badawczych i stosowane metody opracowań. Pokazywane jest szerokie spektrum problematyki naukowej realizowanej w poszczególnych zakładach. Dużą wagę przykłada się do przygotowania i prowadzenia prac terenowych jako źródła danych podstawowych. Omawiane są też eksperymenty pomiarowe.

Składają się z zajęć kameralnych (konwersatorium) i są przygotowaniem do bloku ćwiczeń praktycznych w terenie .

Pełny opis:

Konwersatorium - 16 godzin

Tematyka wybranych badań realizowanych w Katedrze Geografii Fizycznej (w tym przykłady prac magisterskich i licencjackich); środowisko przyrodnicze jako obiekt badań, źródła informacji o środowisku przyrodniczym (pomiary zdalne i terenowe, przetwarzanie i przechowywanie danych - bazy danych, źródła kartograficznej), metody oceny stanu środowiska i prognozy, eksperymenty badawcze. Interpretacja wyników badań terenowych i laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura podawana jest przez prowadzących poszczególne bloki tematyczne.

Efekty uczenia się:

Student :

- zna słownictwo specjalistyczne,

- zna najnowsze kierunki badawcze IGF,

- zna różnorodność źródeł informacji naukowej,

- wie o stosowanych metodach,

- umie przygotować się do prac terenowych,

- umie wykorzystywać dane przestrzennych oraz rejestrować wyniki własnych badań,

- rozumie potrzebę pracy terenie.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy z bloków posiada odrębne zasady zaliczania, które są podawane na pierwszych zajęciach.

Zasady wspólne:

- Obecność na zajęciach (można opuścić 2 zajęcia - nieobecność usprawiedliwiona) 20%

- Aktywność 40%.

- Zaliczanie prac cząstkowych 40%.

Ocena z konwersatorium jest jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z poszczególnych bloków tematycznych.

W przypadku nieobecności na zajęciach konieczne jest uzgodnienie z prowadzącym dany blok formy uzupełnienia materiału. Zajęcia należy zaliczyć do końca semestru letniego.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Kurs terenowy, 64 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski, Maksym Łaszewski, Barbara Nowicka, Piotr Szwarczewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.