Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-POS Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. III r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest przedstawienie studentom najważniejszych regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska. Podczas kursu dokonuje się przeglądu i omówienia aktów prawnych i polityk mających wpływ na ochronę środowiska.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Uczestnicy kursu poznają podstawowe regulacje prawa ochrony środowiska. Punktem odniesienia są przepisy prawa polskiego, z uwzględnieniem regulacji rangi europejskiej i międzynarodowej. Podczas kursu omawia się zasady prawa ochrony środowiska, przedstawia źródła prawa, organy właściwe w zakresie ochrony środowiska, a także analizuje najważniejsze instytucje prawa ochrony środowiska.

Pełny opis:

Kurs obejmuje przedstawienie studentom wybranych zagadnień prawnych w obszarze regulacji właściwych w zakresie ochrony środowiska. W trakcie kursu studenci poznają najważniejsze akty prawne oraz polityki publiczne odnoszące się do ochrony środowiska. Materia ta ujęta jest w ramy następujących bloków tematycznych:

1. Zagadnienia wprowadzające, uwarunkowania historyczne i ewolucja prawa ochrony środowiska

2. System prawa ochrony środowiska

3. Zasady prawa ochrony środowiska

4. Przegląd najważniejszych definicji w zakresie ochrony środowiska

5. System organów administracji odpowiedzialnych za ochronę środowiska

6. Instrumenty prawne ochrony środowiska

7. Postępowanie przed organami właściwymi w zakresie ochrony środowiska

8. Polityki publiczne w obszarze ochrony środowiska

9. Podstawy prawne udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz dostępu do informacja o środowisku i jego ochronie

10. Odpowiedzialność za szkodę w środowisku

11. Prawo ochrony przyrody

12. Prawne uwarunkowania gospodarki odpadami

13. Prawo ochrony powietrza i klimatu

14. Problematyka prawna ochrony wód

15. Przyszłość prawa ochrony środowiska

W trakcie zajęć studenci pracować będą nie tylko na wybranych przepisach prawnych dotyczących poszczególnych bloków tematycznych, ale i otrzymają materiały (wybrane artykuły naukowe oraz orzecznictwo odnoszące się do szczegółowych problemów prawnych) uzupełniające każdy z omawianych bloków.

Literatura:

Wybrane akty prawne i polityki właściwe w zakresie ochrony środowiska.

Literatura (do wyboru):

- B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa 2015.

- M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

- J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, LexisNexis, Warszawa 2010.

- J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

- J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi wymienić najważniejsze regulacje prawne i polityki właściwe w zakresie ochrony środowiska oraz omówić ich założenia i wybrane postanowienia,

- zna zasady prawa ochrony środowiska,

- rozróżnia instrumenty prawne służące ochronie środowiska i rozumie ich znaczenie dla ochrony środowiska,

- orientuje się w systemie organów administracji właściwych w zakresie ochrony środowiska,

- jest gotowy do dalszego pogłębiania wiedzy w zakresie prawa ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa przygotowana na ustalony temat z zakresu prawa ochrony środowiska.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Piecha
Prowadzący grup: Magdalena Porzeżyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.