Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-PRACMAG1 Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska I
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez UCBS
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie pracowni magisterskiej studenci wykonują prace (np. eksperymenty, symulacje komputerowe, modelowanie i doświadczenia laboratoryjne) niezbędne do przygotowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Pracownia magisterska to zindywidualizowane zajęcia dostosowane do charakteru pracy magisterskiej przygotowywanej przez studentów. W zależności od profilu prowadzonych przez studenta badań pracownia magisterska obejmuje: wizję lokalną obszaru badań, badania terenowe (np. ocena stanu jakości wód podziemnych, powierzchniowych, powietrza, naturalnych masywów skalnych), pobieranie materiału badawczego do testów laboratoryjnych, samodzielną pracę w laboratoriach (np. modelowanie zmian klimatycznych – smog, modelowanie wpływu czynników geośrodowiskowych na naturalny materiał skalny stosowany w architekturze, tworzenie bazy danych.

"Obowiązującym sylabusem do przedmiotu - jest sylabus wybranego przez studenta "seminarium/ proseminarium" z oferty Jednostek współtworzących kierunek studiów"

Literatura:

Niezbędne pozycje literaturowe są podawane indywidualnie dla każdego studenta przez opiekuna pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Pracownia jest oceniana przez opiekuna pracy magisterskiej na podstawie indywidualnych, ustalonych wcześniej ze studentem kryteriów (np. na podstawie konspektu badań terenowo-laboratoryjnych). Student uzyskuje ocenę zaliczeniową na podstawie oceny postępu prac badawczych nad przygotowaniem pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.