Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sustainable Development Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-SDE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sustainable Development Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 1st semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the Faculty of Economic Sciences
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student should have basic knowledge in economics and mathematics.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Basic economics

2. Development economics

3. Market failures and the environment

4. Natural resources management

5. Economic valuation of non-market goods

6. Economic instruments of environmental policy

7. Transforming the economy towards sustainable development

Pełny opis:

The main objective of this course is to clarify and specify the idea of sustainable development from the economic point of view. The course starts from basic neoclassical economics and basic ecological economics. The following lectures are focused on: the theories of man-made and natural capital, the management of renewable and non-renewable resources, and a brief introduction to economic valuation. The central part of the lecture form two sections: economic instruments with a special attention paid to instruments recommended for sustainable development, and economic policy strategies supporting sustainable development.

Literatura:

Anderson D.A., 2010. Environmental Economics and Natural Resource Management. Routledge, Oxon.

Asafu-Adiaye John, 2000. Environmental Economics for Non-Economists. World Scientific, Singapore.

Atkinson G., Dietz S., Neumayer E., Handbook of Sustainable Development. Edward-Elgar, Cheltenham, 2006.

Kerry Turner R., Pearce D., Bateman I., 1994. Environmental Economics. An Elementary Introduction. Harvester Wheatsheaf, London.

Perrings Ch., Ecological Economics. Volume 4: Sustainability. Sage, London, 2008.

Efekty uczenia się:

Student knows the functioning of market economy. The student is able to interpret and comment problems of market failures and external costs. The student knows that cost-effectiveness is an important criterion for policy decisions dealing with environmental quality and natural resources. The student understands that economy is an inevitable component of sustainable development.

K_W01; K_W02; K_W03; K_W05, K_W06;

K_U01; K_U02; K_U04; K_U07;

K_K03; K_K05; K_K07;

Metody i kryteria oceniania:

Attendance control on exercises: maximum number of excused absences is 3. Continuous assessment, open discussion, and individual presentations on exercises. Exam in the form of a test. To take the exam, the student must have a positive assessment of the exercises.

Praktyki zawodowe:

No

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Śleszyński
Prowadzący grup: Jakub Sokołowski, Jerzy Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Śleszyński
Prowadzący grup: Jakub Sokołowski, Jerzy Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)