Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The World at the Crossroads

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-WC
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The World at the Crossroads
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Sustainable Development, elective classes, 2nd cycle programme, 1st year, 1st semester
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Żyjemy w czasach niespotykanych wcześniej zmian. Jesteśmy świadkami przyspieszenia tylu procesów, że

naukowcy zaproponowali, że żyjemy teraz w nowej epoce - antropocenie. Wielu badaczy mówi również,

że z naszym rosnącym wpływem na procesy globalne możemy obecnie poważnie przekraczać granice

planetarne, poza którymi może już nie być powrotu na planetę, na której dorastaliśmy jako gatunek.

Podczas kursu prosimy studentów o obejrzenie wskazanych przez nas ważnych filmów pokazujących

świat na rozdrożu. Każde z dziesięciu spotkań skupi się na innym zagadnieniu - od zmiany klimatu

poprzez dezintegrację różnorodności biologicznej po przemiany społeczne - które zostaną omówione po

obejrzeniu filmu. Na niektóre spotkania możemy zaprosić eksperta w danym temacie, aby dołączył do

dyskusji.

Pełny opis:

Żyjemy w czasach niespotykanych zmian. Jesteśmy świadkami przyspieszenia tylu procesów, że

naukowcy zaproponowali, że żyjemy teraz w nowej epoce - antropocenie. Wielu badaczy mówi również,

że z naszym rosnącym wpływem na procesy globalne możemy obecnie poważnie przekraczać granice

planetarne, poza którymi może już nie być powrotu na planetę, na której dorastaliśmy jako gatunek.

Celem kursu jest budowanie wiedzy i świadomości globalnych zagadnień związanych z dobrobytem

planetarnym i funkcjonowaniem populacji ludzkiej na planecie. Posługujemy się wspólnym nowoczesnym

medium - filmem pełnometrażowym - po którym omawiamy zarówno globalne wyzwania, jak i możliwe

rozwiązania.

Podczas kursu oglądamy jedne z najważniejszych filmów pokazujących świat na rozdrożu. Każde z

dziesięciu spotkań skupia się na innym zagadnieniu - od zmiany klimatu poprzez dezintegrację

różnorodności biologicznej po przemiany społeczne - które omawiamy po obejrzeniu filmu.

Reagujemy na aktualną sytuację. Omawiane tematy mogą objąć:

- Granice planetarne i wprowadzenie do antropocenu

- Na ile rzeczywiście człowiek jest osią uwagi "antropocentryzmu"

- Punkty krytyczne, integralność biosfery i usługi ekosystemowe

- Żywienie człowieka i zmierzanie do nowego systemu produkcji żywności

- Zanik doświadczenia i odnawianie więzi z przyrodą

- Nasze duchy przeszłości ewolucyjnej: chciwość, strach i upośledzenia poznawcze

- Optymizm konserwatorski i wizje do urzeczywistniania

Literatura:

Films, their related materials, and internet sources recommended by course co-ordinators.

Efekty uczenia się:

After completing the course the student:

- knows global and regional environmental, social and economic challenges and understands the mutual connections between tchem;

- recognizes the problems and challenges of the functioning of the human population in the planet's ecosystem;

- understands the concept of sustainable development and the need to introduce therein principles for functioning of human societies;

- knows where to look for reliable sources of information and databases and can verify these data;

- asks critical questions and finds appropriate solutions;

- actively participates in academic and practical discussions on sustainable development issues;

- uses social communication methods in activities promoting sustainable development solutions;

- is ready to actively participate in resolving conflicts and conducting negotiations;

- is ready to use new technologies and media in effective communication (online blog, film review).

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność i aktywność na co najmniej 8 z 10 spotkań jest warunkiem wstępnym zaliczenia.

- Ocena opiera się na pisemnych mini-esejach dotyczących omawianych filmów i problemów.

- Sposób zaliczenia: mini-eseje (100-300 słów) pisane na wylosowane tematy podczas egzaminu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pietrzak
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Wiktor Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pietrzak
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Wiktor Kotowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)