Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Waste Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-WM
Kod Erasmus / ISCED: 07.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0712) Ochrona środowiska (programy ogólne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Waste Management
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Sustainable Development, elective workshops, 2nd cycle programme, 1st year, 2nd semester
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Fundamental knowledge in biology, chemistry and geology.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The aim of the course is familiarizing of students with novel environmentally friendly technologies using in waste management and with the advanced analytical techniques necessary for reliable assessment of environmental pollution. The rules of sustainable development in waste management will be discussed. In addition, the legislation and regulations connected with transport, storage, treatment and disposal of waste will also be discussed.

Pełny opis:

The course covers the most crucial issues connected with the rules of sustainable development in waste management. The following thematic issues will be discussed: currently used modern and green technologies in waste management, analytical techniques necessary for reliable assessment of environmental pollution. The legislation and regulations of transport, storage, treatment and disposal of waste in Poland and in EU will be also discussed.

Literatura:

• G. W. van Loon, S. J. Duffy “Environmental Chemistry: A Global Perspective” Oxford Univesity Press, 2005.

• E. Merian "The Elements in the environment" Verlag Chemie Basel, Weinheim, 1984.

• Roger N. Reeve, Introduction Environmental Analysis, Wiley 2002 online.

• Radojevic M, Bashkin VN (2006) Practical Environmental Analysis. Royal Society of Chemistry, 2nd ed. 482 p.

• Materials available before the lecture.

Efekty uczenia się:

As learning outcomes the students will be able to estimate the influence of the discussed methods on environment, judge their efficiency, and will be able to indicate the appropriate method in economical, technical and environmental aspects. Furthermore, the students should achieve the knowledge of investigation methods of the environment, and of sampling methods of environmental samples, their preparation for analytical research.

K_W01; K_W02; K_W05; K_W06; K_W11

K_U02; K_U03; K_U04; K_U07

K_K01; K_K03; K_K05; K_K06; K_K07

Metody i kryteria oceniania:

A grade from the course will be an average from the grades earned by a student from all projects.

Student is obliged to participate in all five projects and to complete them with a final positive grade.

In the case of justified absence of student during the classes, additional term of the classes will be arranged with lecturer of the project

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Megiel
Prowadzący grup: Elżbieta Megiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)