Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczno – kulturowa charakterystyka regionów europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-SRUE-N-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Społeczno – kulturowa charakterystyka regionów europejskich
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem jest dostarczenie wiedzy na temat wybranych teorii społecznych oraz zróżnicowania regionów i państw UE w zakresie społeczno kulturowym, gospodarczym i jakości życia oraz opis zależności między tymi kategoriami.

Pełny opis:

1. Kultura jako wyznacznik zachowań społecznych. Międzynarodowe badania wymiarów kultury.

2. Kulturowe i gospodarcze przesłanki zróżnicowania regionów. UE.

3. Cechy kulturowe regionów europejskich (indywidualizm, konserwatyzm, sekularyzm itp.).

4. Instytucjonalizm. Znaczenie instytucji inkluzywnych dla gospodarki i demokracji.

5. Postrzeganie instytucji regulacyjnych w regionach europejskich.

6. Preferowane modele instytucji gospodarczych i politycznych w regionach europejskich.

7. Jakość rządzenia oraz sprawność biurokratyczna w regionach europejskich

8. Kapitał społeczny oraz jego gospodarcze i polityczne konsekwencje na tle innych rodzajów kapitału.

9. Kapitał społeczny i kulturowy w regionach europejskich.

10. Jakość rządzenia a zasoby ekonomiczne, kapitał społeczny i cechy kulturowe.

11. Jakość rządzenie i sprawność biurokratyczna - specyfika regionów Europy Środkowo - Wschodniej

12. Stosunki pracy. Branże, metody kierowania, motywacje w regionach europejskich i psychiczny koszt pracy

13. Poziom stopy życiowej w regionach europejskich

14. Stan psychiczny ludności w regionach europejskich i jego determinanty.

15. Gospodarcza charakterystyka regionów europejskich. Specyfika regionów Europy Środkowo – Wschodniej i ich szanse rozwojowe.

16. Związek rozwoju gospodarczego z cechami kulturowymi, kapitałem kulturowym i jakością rządzenia.

17. Społeczno – kulturowa charakterystyka wybranych metropolii środkowo - europejskich na tle regionów. Centrum peryferie.

Literatura:

D. Acemoglu, J. A Robinson Dlaczego narody przegrywają, Zysk i S-ka, Poznań, rozdziały: 1, 3, 11.

Hryniewicz, J.T. Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, rozdziały: 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14.

Hryniewicz. J.T. Stosunki pracy w polskich organizacjach, rozdziały: 3, 4, 5.

Efekty uczenia się:

Studenci uzyskają wiedzę o:

1. Kulturowej i społecznej charakterystyce państw i regionów UE. (indywidualizm, kolektywizm, postmaterializm, konserwatyzm, postawy wobec demokracji.

2. Stanie psychicznym ludności państw i regionów UE i jego determinantach.

3. Teorii instytucjonalnej łączącej zjawiska społeczno kulturowe z rozwojem gospodarczym.

4. Społeczno kulturowych czynnikach wpływających na stosunek do instytucji demokratycznych.

5. Wielkości regionalnych różnic społeczno kulturowych w państwach europejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - 50%.

Egzamin pisemny 50%: 5 pytań po 10 pkt. każde.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hryniewicz
Prowadzący grup: Janusz Hryniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hryniewicz
Prowadzący grup: Janusz Hryniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.