Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-sEUR2-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN2
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program seminariów dostępny jest na stronie Euroreg:

http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Pełny opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących instytucje naukowe, administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Prezentowane są zarówno wykłady o charakterze teoretycznym, jak i wyniki projektów i badań naukowych, a także wystąpienia praktyków reprezentujących instytucje administracji unijnej, centralnej i samorządowej. Na każdym wykładzie publiczność ma możliwość zadawania pytań prelegentom i dyskusji na temat danego wystąpienia. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Literatura:

Prezentacje power point z wygłaszanych wykładów (w języku polskim lub angielskim), literatura sugerowana przez prelegentów (w języku polskim i/lub angielskim).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

(1) Charakteryzuje społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i polityczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej. (2) Opisuje społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i polityczne struktury przestrzenne w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.

W zakresie umiejętności:

(1) Dobiera dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w języku polskim lub obcym. (2) Integruje, krytycznie analizuje i interpretuje informacje z różnych źródeł. (3) Formułuje wnioski i uzasadnia opinie na podstawie własnej wiedzy i informacji pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych źródeł. (4) Przygotowuje opracowania pisemne w języku polskim prezentujące w ustrukturyzowany i logicznie uporządkowany sposób informacje i argumenty z zakresu gospodarki przestrzennej .

W zakresie kompetencji społecznych:

(1) Samodzielnie doskonali umiejętności przygotowywania opracowań pisemnych . (2) Poszerza swój warsztat pojęciowy w zakresie gospodarki przestrzennej. (3) Wymienia argumenty na rzecz formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących różnych aspektów rozwoju przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej. (4) Samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej wykorzystując interdyscyplinarny charakter tych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym synchronicznym i asynchronicznym przy użyciu narzędzia Zoom oraz przez publikację nagrań z seminariów. Na 6 wybranych seminariach student/ka zadaje prelegentowi minimum 1 pytanie dotyczące wystąpienia poprzez wpis na czacie (udział synchroniczny) lub przesłanie pytania do koordynatorki przedmiotu (w ciągu 7 dni od seminarium, udział asynchroniczny). Pytania powinny być powiązane z treścią wystąpienia, być sformułowane w zrozumiały sposób, być logiczne, spójne i pozwalające na udzielenie odpowiedzi w ramach dyskusji towarzyszącej wystąpieniu. Osoby, które ze względów logistycznych wolą uczestniczyć w seminarium stacjonarnie zapraszamy na zajęcia do sali na kampusie głównym UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Link do udziału w seminariach:

https://zoom.us/j/95654692315?pwd=Qm12T0sxaWFUVkw2bmlob3ltRHpjZz09#success

Meeting ID: 956 5469 2315

Passcode: 4AeCRt

Program seminariów EUROREG semestr letni 2021/2022

24.02.2022: Prof. Paweł Churski, prof. Bolesław Domański, prof. Grzegorz Gorzelak, Trójgłos o sprawiedliwości społecznej w ujęciu terytorialnym.  

03.03.2022: Dr Justyna Kościńska, Radząc sobie z niedostępnością. Dostęp do usług publicznych w oczach mieszkańców stolicy.

10.03.2022: Prof. Radosław Markowski, Antropocen a konieczność paradygmatycznej zmiany nauk społecznych.

17.03.2022: Prof. Bartłomiej Rokicki, Równość czy wydajność w świetle regionalnych modeli równowagi ogólnej.

24.03.2022: Prof. Piotr Lorens, Refleksje o nowej urbanistyce.

31.03.2022: Dr Dagmara Kociuba, Metropolia Lublin 2030. Wizje władz kontra oczekiwania mieszkańców.

07.04.2022: Dr Bartosz Barański, Czy to jest jeszcze ludzka skala? Warszawskie drapacze chmur w percepcji społecznej.

21.04.2022: Dr Michał Rzeszewski, Wykorzystania mediów przestrzennych w badaniach miejskich.

28.04.2022: Prof. Katarzyna Kopczewska, Przestrzenne uczenie maszynowe i jego wykorzystania w regionalistyce.

12.05.2022: Dr hab. Aleksandra Majchrowska, Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie w ujęciu przestrzennym.

19.05.2022: Dr Anna Kurniewicz, Niespodziewane konsekwencje - wpływ reformy administracyjnej z 1998 r. na rozwój gospodarczy miast.

26.05.2022: Mgr Ewelina Przekop-Wiszniewska, Dyfuzja innowacji w programach polityki zdrowotnej.

09.06.2022: Dr Katarzyna Wojnar, Od kolektywnych do korporacyjnych - ewaluacja modeli i czynników lokalizacji co-workingów w Warszawie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.