Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Information Technology (Technologie informacyjne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AL006
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Information Technology (Technologie informacyjne)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

The Information Technology course, offered in-house by the American Studies Center, introduces the students to a range of skills, programs, and services essential to conducting effecting research in humanities and social sciences. Each class unit is devoted to a different set of contemporary digital tools and relies on hands-on practice by the students.

Skrócony opis:

Kurs technologii informacyjnych, oferowany wewnętrznie przez Ośrodek Studiów Amerykańskich, ma na celu zapoznanie studentów z umiejętnościami, programami i usługami niezbędnymi do skutecznego prowadzenia badań w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych. Każda spotkanie zajęciowe poświęcone jest innemu zestawowi współczesnych narzędzi cyfrowych i opiera się na praktycznym użyciu omawianych narzędzi.

Pełny opis:

Kurs technologii informacyjnych, oferowany wewnętrznie przez Ośrodek Studiów Amerykańskich, ma na celu zapoznanie studentów z umiejętnościami, programami i usługami niezbędnymi do skutecznego prowadzenia badań w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych. Każda spotkanie zajęciowe poświęcone jest innemu zestawowi współczesnych narzędzi cyfrowych i opiera się na praktycznym użyciu omawianych narzędzi.

Spotkania obejmują między innymi następujące tematy:

MS Office

Google Docs

narzędzia do badań (Evernote, Instapaper, itp.)

narzędzia do robienia notatek

RSS

automatyzacja za pomocą IFTTT

narzędzia bibliograficzne (Zotero).

Literatura:

N/A

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

WIEDZA

posiada wiedzę na temat narzędzi i usług przydatnych do przeprowadzania badań w humanistyce i naukach społecznych

rozróżnia kategorie narzędzi cyfrowych i usług

jest świadomy różnic między różnymi narzędziami w ramach tej samej kategorii (np. programami do robienia notatek)

UMIEJĘTNOŚCI

potrafi używać narzędzi cyfrowych do prowadzenia badań

potrafi skutecznie łączyć narzędzia, aby usprawnić proces badań naukowych

potrafi wykorzystać wiedzę na temat różnych narzędzi i usług w obliczu nowych wyzwań związanych z technologią informatyczną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

rozumie sposoby, w jakie omawiane narzędzia wpływają na pracę naukową

jest otwarty na nowe narzędzia i usługi

rozumie i docenia rolę narzędzi cyfrowych i usług w badaniach akademickich

Metody i kryteria oceniania:

Ukończenie kursu wymaga:

* regularnego uczestnictwa zgodnie z regulaminem uniwersytetu

* wykonania zadań związanych z praktycznym wykorzystaniem omawianych narzędzi i usług

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: İbrahim Mertcan Alçınkaya, Jędrzej Burszta, Anna Grzybowska, Klaudia Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)