Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Intercultural Communication (Komunikacja międzykulturowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AL007 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Intercultural Communication (Komunikacja międzykulturowa)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe mające na celu zapoznanie studentów z dobrymi wzorami komunikacji w różnych kulturach, zwłaszcza amerykańskiej. Ćwiczyć będziemy pisemne i ustne formy komunikowania się przy czym szczególny akcent położony będzie na budowanie dobrej woli, pozytywny wydźwięk komunikatów i język wolny od uprzedzeń. Zwracać będziemy też uwagę na kulturowy kontekst i specyfikę komunikacji międzykulturowej.

Pełny opis:

Podstawowe moduły kursu:

Cechy amerykańskiej kultury najbardziej istotne z perspektywy komunikowania się

Wstęp do komunikacji

Modele komunikacji, bariery komunikacyjne, styl defensywny a wspierający, umiejętności nadawania efektywnych komunikatów, aktywne słuchanie, komunikowanie zwrotne

Budowanie dobrej woli

(trzy filary skutecznej komunikacji: nastawienie na odbiorcę, pozytywny akcent, język wolny od uprzedzeń)

Efektywne pisanie

Konstruowanie dokumentów, listów, planów, raportów, "minutek"

Umiejętności prezentowania

Strategia: cel, odbiorcy, wiarygodność, kontekst kulturowy

Struktura: wprost/nie wprost

Przekaz: kanał, pytania i odpowiedzi

Pomoce wizualne: kwestia przeładowania, cel, spójność

Szukanie pracy

Pisanie CV i listów motywacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne

Literatura:

Covey, Stephen R. (1990) The 7 Habits of Highly Effective People, New York: Fireside

Guffey M.E.. Loewy D. (2012) Essentials of Business Communication, South-Western College

Hall E. (1990) Understanding Cultural Differences, Yarmouth

Hofstede, G. (2010) Cultures and Organizations, McGraw-Hill

Hofstede’s Insights https://www.hofstede-insights.com

Meyer, Erin (2015) The Culture Map. Decoding how people think, lead, and get things done across cultures, New York: Public Affairs.

Quintessential Careers www.quintcareers.com

Style Guide (2010) The Economist. Profile Books Podcast

Think Fast, Talk Smart: Stanford University Podcast https://www.gsb.stanford.edu/business-podcasts/think-fast-talk-smart

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci będą posiadać:

Wiedzę, która pozwoli im:

Rozpoznawać i rozumieć rolę kontekstu kulturowego w komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem różnic międzykulturowych

Rozumieć wzorce i zasady efektywnego komunikowania się w kontekście różnych kultur

Umiejętności, które pozwolą im:

Wyrażać treści i idee w mowie i piśmie w sposób pozytywny, budujący dobrą wolę i pozbawiony uprzedzeń

Tworzyć skuteczne, spójne i zwięzłe dokumenty biznesowe: listy, mema, "minutki", raporty i plany

Przedstawić dobrze skonstruowane, wiarygodne i celowe prezentacje w formacie dostosowanym właściwie do odbiorców

Przygotować kompletne i profesjonalne CV oraz listy motywacyjne

Przygotować się właściwie do wszystkich etapów procesu rekrutacyjnego

Kompetencje, które pozwolą im:

Rozumieć rolę komunikacji i współpracy

Rozwinąć umiejętności interpersonalne, które przyczyniają się do satysfakcjonujących relacji w życiu zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa uzależniona jest od:

aktywnego udziału w zajęciach

- dwa zadania domowe (indywidualne) (20%, 20%)

- jeden projekt grupowy (35%)

- jedna 3 minutowa prezentacja nagrana i oceniona na zajęciach (25%)

Ważne:

• zadania domowe muszą być wykonane terminowo - niższa ocena za spóźnienie

• możliwe 2 nieobecności, ale nie zwalniają one z terminowości oddania prac domowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durska
Prowadzący grup: Małgorzata Durska, Paulina Orbitowska-Fernandez, Dariusz Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.