Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Creation of the American Constitution (Uchwalenie Konstytucji amerykańskiej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SB036
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Creation of the American Constitution (Uchwalenie Konstytucji amerykańskiej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia te poświęcone są analizie historycznych okoliczności które doprowadziły do uchwalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1787 roku a także analizie okresu bezpośrednio po jej uchwaleniu, w którym różne instytucje stworzone przez Konstytucję nabierały kształtu. Studenci zrozumieją kryzys polityczny w jakim znalazł się rząd w okresie obowiązywania Artykułów Konfederacji oraz to jak wobec niego większość liderów politycznych w kraju doszła do wniosku że potrzebna jest nowa konstytucja. Dokładnie omówiona będzie Konwencja Filadelfijska oraz debata ratyfikacyjna jaka przetoczyła się następnie przez Stany. Następnie zajęcia skoncentrują się na okresie 20 lat po utworzeniu nowego rządu, w którym to okresie nowa konstytucja była wdrażana w praktyce.

Pełny opis:

Zajęcia te poświęcone są analizie historycznych okoliczności które doprowadziły do uchwalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1787 roku a także analizie okresu bezpośrednio po jej uchwaleniu, w którym różne instytucje stworzone przez Konstytucję nabierały kształtu. Studenci zrozumieją kryzys polityczny w jakim znalazł się rząd w okresie obowiązywania Artykułów Konfederacji oraz to jak wobec niego większość liderów politycznych w kraju doszła do wniosku że potrzebna jest nowa konstytucja. Dokładnie omówiona będzie Konwencja Filadelfijska oraz debata ratyfikacyjna jaka przetoczyła się następnie przez Stany. Następnie zajęcia skoncentrują się na okresie 20 lat po utworzeniu nowego rządu, w którym to okresie nowa konstytucja była wdrażana w praktyce.

1. Wprowadzenie

Doświadczenie okresu kolonialnego i Rewolucji, Eilliot vol 1.

Utworzenie pierwszego rządu krajowego: Artykuły Konfederacji

Artykuły Konfederacji

Kryzys polityczny Artykułów

Potrzeba nowej konstytucji

Konwencja w Annapolis

2. Konwencja Filadelfijska, Farrand Vol 1& 3

14 do 19 maja

3. Konwencja Filadelfijska, Farrand Vol 1& 3

19 czerwca do 19 lipca

4. Konwencja Filadelfijska, Farrand Vol 2& 3

14 czerwca do 4 lipca

5. Konwencja Filadelfijska, Farrand Vol 2

27 lipca do 4 sierpnia

6. Konwencja Filadelfijska, Farrand Vol 2

6 sierpnia do 17 września

7. Rozpoczęcie debaty publicznej, Debate on the Constitution vol 1

od września do końca listopada

8. Intensyfikacja debaty publicznej, Debate on the Constitution vol 1.

od grudnia do lipca, Eilliots Vol 2

Konwencja w Pennsylvanii

9. Wzrost sił reakcji

Konwencja w Connecticut, Eilliot Vol 2

Konwencja w Massachusetts

styczniowa i lutowa debata publiczna, Debate on the Constitution vol 2

10. Tworzenie konsensusu

Konwencja w Maryland, Eilliot Vol 2 & 4

Konwencja w Karolinie Południowej

debata publiczna od marca do maja, Debate on the Constitution vol 2

11. Prawie skończone!, Eilliot Vol 2

Konwencja w New Hampshire

debata publiczna od maja do połowy czerwca, Debate on the Constitution vol 2

12. Wstrzymanie: Virginia

Konwencja w VIrginii, Eilliot Vol 3

debata publiczna od czerwca do lipca, Debate on the Constitution vol 2

13. Wstrzymanie: Nowy Jork, Eilliot Vol 2

debata publiczna od czerwca do lipca, Debate on the Constitution vol 2

14. Wstrzymanie: Karolina Północna i Rhode Island, Eilliot Vol 4

Konwencja w Karolinie Północnej

Podsumowanie debat publicznych, Debate on the Constitution vol 2

Literatura:

Elliot, Jonathan. The Debates of the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Constitution: As Recommended by the General Convention at Philadelphia in 1787 5 Volumes

Farrand, Max, ed. The records of the federal convention of 1787. 4 Vols Yale University Press, 1911.

Bailyn, Bernard, ed. The Debate on the Constitution 2 Vols (Library of America# 62 and 63). Library of America, 1993.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą wiedzę o historycznych okolicznościach, które doprowadziły do utworzenia amerykańskiej unii federalnej.

Studenci zdobędą wiedzę o tym jak tworzone są kompromisy polityczne i jak mogą lub nie mogą być one publiczne bronione w demokratycznym społeczeństwie z silnymi tendencjami frakcyjnymi

Studenci zrozumieją w jaki sposób stosowane są różne narzędzia retoryczne i jaki mają one wpływ na proces polityczny i formowanie się instytucji politycznych.

Studenci zdobędą umiejętność szukania porównań wydarzeń historycznych z czasami obecnymi.

Studenci zdobędą wiedzę o tym jak formułować i prezentować argumenty krytyczne w języku angielskim.

Studenci wzmocnią swoją umiejętność krytycznej analizy dokumentów politycznych w języku angielskim.

Studenci wzmocnią swoją zdolność do efektywnego pisemnego komunikowania się w sprawach politycznych i społecznych w języku angielskim

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zadania domowe (trzy, każde za 33%). W każdym z zadań studenci zostaną poproszeni o odniesienie się do konkretnego aspektu a) Konwencji Filadelfijskiej, b) debaty ratyfikacyjnej w jednym ze stanów, c) całości debaty publicznej. Każde zadanie będzie miało formę eseju odpowiadającego na konkretnie zadane pytanie. Terminy oddania kolejnych zadań zostaną podane podczas zajęć. Zadania muszą być napisane (w programie edycji tekstu) w standardowym formacie, podwójnymi odstępami i długości między 5 a 7 stron (wyłączając bibliografię/odnośniki).

Studenci będą oceniani na podstawie umiejętności efektywnej obrony swojej argumentacji przedstawionej w odpowiedzi na zadane pytanie. Akcent położony będzie na efektywne zastosowanie argumentacji, siłę rozumowania oraz poprawność faktograficzną.

Praktyki zawodowe:

Strengthening the students ability to critically analize documents in English.

Strengthening the ability of the student to be an effective communicator about political and social matters in written English.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Clifford Bates Jr
Prowadzący grup: Clifford Bates Jr
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)