Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MA Seminar: American Audiovisual Culture and Media (Seminarium magisterskie: Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS128-AM Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: MA Seminar: American Audiovisual Culture and Media (Seminarium magisterskie: Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

nd

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy szeroko pojętych tekstów kultury audiowizualnej, takich jak film, serial telewizyjny, gry wideo, wideo muzyczne, teksty cyfrowe oraz szeroko dotyczące transmedia. W tekstach kultury z ww. mediów studenci w swoich pracach magisterskich analizują różne ich aspekty: narracyjne, medialne, polityczne i estetyczne.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy szeroko pojętych tekstów amerykańskiej kultury audiowizualnej ostatnich kilku dekad (starsze teksty również są brane pod uwagę). Wśród nich mogą znajdować się:

* film (szczególnie po roku 1945) i film krótkometrażowy

* serial telewizyjny

* gry wideo i inne współczesne formy gier

* komiksy i powieści graficzne

* wideo muzyczne i narracje muzyczne

* teksty cyfrowe

* transmedia

Wśród możliwych tematów prac magisterskich znajdują się analizy narracji (tematy, postacie, motywy), medium, polityki (konteksty społeczne, ekonomiczne, seksualne etc) oraz aspektów estetycznych (wizualnych i dźwiękowych).

Literatura:

Wybrane pozycje krytyczne:

* Alice Bell, Astrid Ensslin & Hans Kristian Rustad Analyzing Digital Fiction

* Andrew Darley Visual Digital Culture

* Katherine Hayles How We Think

* Linda Hutcheon A Theory of Adaptation

* Henry Jenkins Convergence Culture

* Jesper Juul Half-real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds

* Stephen Keane Cinetech: Film, Convergence, and New Media

* Brooks Landon The Aesthetics of Ambivalence. Rethinking Science Fiction Film in the Age of Electronic (Re)production

* Lev Manovich The Language of New Media

* John Richardson, Claudia Gorbman & Carol Vernallis The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics

* Robert C. Sickels American Film in the Digital Age

* Ethan Thompson and Jason Mittell How To Watch Television

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą najnowszej kultury audiowizualnej w USA

* rozróżnia różne media i formy amerykańskiej kultury audiowizualnej, w tym najnowsze zjawiska

* jest świadomy różnic pomiędzy poszczególnymi mediami audiowizualnymi oraz różnymi metodami analitycznymi stosowanymi w ich analizie

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kultury audiowizualnej w USA

* potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych przejawów współczesnej kultury audiowizualnej w USA

* potrafi wyszukiwać źródła, formułować tezy i udowadniać je używając materiał dowodowy

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadomy różnic kulturowych między USA a Europą

* jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie kultury audiowizualnej w USA

* rozumie i docenia rolę audiowizualności w kulturze Stanów Zjednoczonych oraz przemiany jakie zaszły w niej pod wpływem technik cyfrowych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują ocenę na podstawie postępów pracy nad pracą magisterską.

Praktyki zawodowe:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.