Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4901-ASKAC-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
Jednostka: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot oferowany dla studentów studiów 2. i 3. stopnia.Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku polskim, jedne zajęcia na semestr w języku angielskim. Organizowane przez WNPiSM UW, Wydział Filozofii UW i Ośrodek Kultury Francuskiej UW.

Osoby koordynujące konwersatorium: dr Nicolas Maslowski (WNPiSM UW), dr Magdalena Gawin (WF UW) i dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze zimowym 2023/2024

Opiera się na założeniu, że we współczesnym świecie istnieje potrzeba odbywania debat interdyscyplinarnych, na poziomie akademickim. Mają one na celu przybliżyć spojrzenie krytyczne i przemyślane na wydarzenia i problemy współczesnego świata.

Pełny opis:

Konwersatorium wpisuje się w sieć debat odbywających się w wielu krajach w Europie. Zostało ono zainicjowane przez École Normale Supérieure Paris w ramach seminarium interdyscyplinarnego Actualité critique européenne. Seminarium to skupia badaczy i studentów wokół zagadnień o kluczowym znaczeniu dla polityki, nauki, ekonomii, społeczeństwa oraz sztuki.

Analiza współczesnych wydarzeń na świecie, prowadzi coraz częściej do manipulacji, przekształceń i fałszywych interpretacji. Uczestnicy konwersatorium będą analizować bieżące wydarzenia w sposób krytyczny z różnych interdyscyplinarnych perspektyw.

Niniejsza formuła ma na celu stać się miejscem refleksji i analizy krytycznej. Konwersatorium ma na celu również wyjście poza ramy tzw. “wieży kości słoniowej” debat akademickich, aby połączyć je z wydarzeniami świata współczesnego.

Literatura:

Alain Badiou, Etyka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009

Henri Bergson, Energia duchowa, IFIS PAN, Warszawa 2004

Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk, wyd I: 2005 (2 tomy)

Michel Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, Aletheia, Warszawa 1998

Michel Hardt, Antonio Negri, Imperium, WAB, Warszawa 2000

Samuel P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997

Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012

Bernard Stiegler, Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku, PWN, Warszawa 2017

Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Aletheia, Warszawa 2005

Frédéric Worms, Les maladies chroniques de la démocratie, Elidia, Paris 2017

Efekty uczenia się:

Zdobycie kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pozwalających na krytyczną analizę aktualności we współczesnym świecie w oparciu o wiedzę akademicką i szersze spojrzenie intelektualne opierające się na pogłębionej refleksji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywny udział w dyskusji, esej na koniec semestru nawiązujący do jednego z tematów prowadzonych konwersatoriów (6 stron) i (lub) wzięcie udziału w organizacji jednego z konwersatorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawin, Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka
Prowadzący grup: Magdalena Gawin, Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawin, Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka
Prowadzący grup: Magdalena Gawin, Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Gawin, Anna Konieczna
Prowadzący grup: Magdalena Gawin, Anna Konieczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)