Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SkillsBox: Poznaj kompetencje marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7600-SBKMRK-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SkillsBox: Poznaj kompetencje marketingowe
Jednostka: Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach bloku SkillsBox wprowadzą studentów w świat marketingu i pomogą uzyskać praktyczne umiejętności związane z tym obszarem. Całość będzie prowadzona w formie warsztatowej przez - zmieniających się co tydzień - trenerów i praktyków. Za uczestnictwo w zajęciach studenci otrzymają certyfikat.

Oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej modeli biznesowych, zarządzania zasobami ludzkimi, myślenia projektowego, studenci będą rozwijać swoje kompetencje miękkie m.in. poprzez metodę ‘learning by doing’.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealny dla osób, które:

● chciałyby dowiedzieć się, jak wygląda praca w sektorze marketingu,

● myślą o pracy w marketingu,

● chcą nabywać kompetencje w sposób praktyczny,

● chcą chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Przedmiot będzie prowadzony w formie warsztatowej przez 8 tygodni. Każde zajęcia będą miały motyw przewodni i poprowadzi je trener/praktyk specjalizujący się w danym temacie.

Zajęcia rozpoczną się w II tygodniu semestru zimowego.

Tematy zajęć (UWAGA: kolejność tematów zajęć może ulec zmianie):

1) Wprowadzenie i prelekcja specjalisty na co dzień pracującego w branży marketingowej, omówienie kluczowych kompetencji, mapy branży, możliwości rozwojowych.

2) Wprowadzenie do marketingu na podstawie teorii Marketingu 4.0.

Wprowadzenie w teorię Marketingu 4.0 (w tym omówienie dotychczasowych form marketingu), zapoznanie z teorią orędownictwa, praktyczna perspektywa oraz praca na wybranych case study.

3) Jak budować spójny wizerunek marki

Wprowadzenie oraz rozumienie pojęcia "Corporate Identity” - czyli całościowej identyfikacji wizualnej marki. Jak je budować samemu, jakie są podstawowe założenia, czego się wystrzegać. W trakcie zajęć uczestnicy postarają się sami stworzyć uproszczony logotyp oraz prostą identyfikację wizualną (layout prezentacji / wizytówki).

4) Narzędzia kreatywnego pisania tekstów - Creative writing

Warsztat ma na celu zapoznać studentów nie z teorią literatury, ale praktycznymi narzędziami, które wspomogą ich w pisaniu efektownych tekstów. Główną osią zajęć będzie wykorzystanie tekstu w krótkich formach, tj. posty w social media, informacje prasowe. W trakcie zajęć pokazane zostaną zarówno popularne techniki jak i omówione zasady tworzenia treści, przykładowe case study.

5) Jak mówić, żeby być słyszanym - Wprowadzenie do wystąpień publicznych oraz budowanie treści podporządkowanych do oczekiwań odbiorcy

Celem warsztatu jest pokazanie zarówno czym jest komunikacja (między innymi na przykładzie teorii von Thuna) ale również jak ją efektywnie uskuteczniać w różnych sytuacjach, zarówno rozmów czy przy tworzeniu treści.

6) Budowanie więzi klienta z marką za pomocą opowieści, wprowadzenie do metody storytellingu

Wprowadzenie do teorii świadomego budowania relacji, poprzez oddziaływanie na wyobraźnię i emocje słuchacza za pomocą metafory czy „opowieści z życia wziętych”. Jak tworzyć historie, które mogą „sprzedać” markę?

7) Skuteczna strategia marketingowa

Podstawowe aspekty budowanie strategii marketingowej. Analiza rynku, konkurencji i sytuacji bieżącej oraz formułowanie efektywnej strategii marketingowej.

8) Narzędzia dla marketingowców

Przegląd najciekawszych aplikacji, bez których dziś trudno wyobrazić sobie prowadzenie działań marketingowych zarówno z obszarów tj. social media, kreacja czy analityka. Przykładowe narzędzia: flipboard, feedly, quora, canva, aviary, etc. W trakcie zajęć praca na wybranym case study.

Czego się nauczycie?

● czym jest Marketing 4.0,

● jakie są narzędzia dla marketingowców,

● jak budować wizerunek marki,

● czym jest creative writing,

● jakie zbudować strategię marketingową.

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PIII/W 30 Zna formy i instrumenty marketingu pozainternetowego.

PIII/W 29 Wie na czym polega marketing internetowy i zna narzędzia komunikacji internetowej.

PI/W 04 Zna modele formułowania celów i zastosowania tych modeli w praktyce.

Umiejętności:

PI/U 04 Potrafi sprawnie i skutecznie komunikować się w mowie i piśmie.

Kompetencje społeczne:

PI, PII, PIII/ K 04 Swoim zachowaniem stanowi wzór postaw etycznych i moralnych. Godnie reprezentuje swoje wartości i zasady.

Efekty kształcenia na podstawie: „Program kształcenia w obszarze przedsiębiorczości” 

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Składa się na nią: obecność, aktywność na zajęciach. Na koniec uczestnicy dostaną certyfikat poświadczający udział w kursie (w zależności od poziomu zaangażowania).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Országh-Szturo
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)