Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I 3305-PNJH1-11
Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I 3305-PNJH1-11
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
(sala nieznana)
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
(sala nieznana)
każda środa, 16:45 - 18:15
(sala nieznana)
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każdy piątek, 15:00 - 16:30
sala A
Audytorium Maximum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Brykczyńska, Luis Miletti, Agata Muszyńska
Literatura:

Bibliografia uzupełniająca:

- teksty prasowe;

- felietony znanych autorów hiszpańskojęzycznych;

- filmy dokumentalne w języku hiszpańskim opublikowane na kanale youtube, poświęcone sztuce, nauce, zagadnieniom społecznym i psychologicznym.

- wybrane fragmenty dzieł literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej oraz literatury światowej tłumaczonej na język hiszpański;

- podręczniki pomocnicze do nauki gramatyki:

M. L. Coronado González, J. G. González, A. R. Zarzalejos Alonso, Materia Prima, Madrid, 1997, SGEL.

M. A. Sastre Ruano, El subjuntivo en español, Salamanca, 2004, Colegio de España.

M. D. Chamorro Guerrero [et.al.] Abanico, Barcelona, 2010, Difusión.

- inne materiały, wybrane pod kątem zainteresowań i potrzeb Studentów;

Zakres tematów:

ZAGADNIENIA KULTUROWO-SPOŁECZNE

Poniższa lista posiada charakter ramowy, poszczególne tematy wybierane będą wspólnie ze Studentami.

1- Problem akceptacji innego człowieka w wymiarze społecznym i osobistym.

2- Kształtowanie postawy uważności w odniesieniu do środowiska naturalnego, otoczenia społecznego i samego siebie.

3 - Co nam daje sztuka?

4 - Opowiadanie o zdarzeniach i doświadczeniach własnych, bohaterów literackich, etc.

5 - Jak działa ludzki umysł? Ciekawostki z dziedziny psychologii.

6 - Elementy wiedzy ogólnej na temat zdarzeń historycznych, zjawisk natury i kultury, specyfiki krajów hiszpańskojęzycznych.

7 - Jak rozumieć współczesny świat? Zagadnienia z dziedziny nauk społecznych, ekonomii, nauk politycznych.

8 - Co nas śmieszy? Lektura zabawnych tekstów kultury.

9 - Rozmowy o tym, co zagadkowe, paradoksalne, niewyjaśnione, w nas i w otaczającym nas świecie.

10 - Odpowiedzi na istotne pytania współczesnej humanistyki stawiane w ramach lektury i analizy wybranych tekstów.

11 – Teksty ważnych i popularnych tekstów kultury w tłumaczeniu na język hiszpański.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE o charakterze uzupełniającym w stosunku do zagadnień zawartych w programie ogólnym.

1- Kontrast SER, ESTAR, HABER

2- Bezokoliczniki i imiesłowy w konstrukcjach peryfrastycznych

3- Kontrast użycia czasów przeszłych

4- Użycia zaimków dopełnienia dalszego i bliższego

5- Tryb oznajmujący i tryb łączony - logika ich zastosowań

6- Rodzaje zdań warunkowych

7- Budowa zdań złożonych

8- Użycie rodzajników

9- Transformacje w mowie zależnej

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody opierają się na głównych założeniach metody komunikacyjnej, przedstawionych w sekcji ogólnej niniejszego syllabusa. Kluczowa dla formuły zajęć jest idea Studentów jako ich współautorów, min. poprzez przedstawianie prezentacji na tematy zaproponowane przez członków grupy, ich uczestnictwo w doborze materiałów oraz priorytetową, w stosunku do zaplanowanego wywodu, rolę odpowiedzi na padające podczas zajęć pytania.

Ważnym aspektem pracy w ramach przedmiotu jest wdrażanie idei "praktyk znaczących": komunikacja służyć ma wyrażaniu treści o istotnym znaczeniu egzystencjalnym, przynależnych zarówno do sfery kultury "wysokiej" jak i popularnej, o charakterze refleksji zarówno ogólnych jak i osobistych.

Z powyższej perspektywy wynika, iż błędy stanowią pretekst do dalszej nauki. Mocno akcentowana jest na zajęciach świadomość roli poprawności językowej jako czynnika rozwoju nie zaś jako narzędzia oceny.

Podczas nauki języka, oprócz wykonywania klasycznych ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych, zajmujemy się także interpretacją tekstów kultury światowej oraz wzbogacaniem wiedzy ogólnej, których celem jest wsparcie procesu dydaktycznego odbywającego się na zajęciach merytorycznych, oraz – przede wszystkim - kształtowanie umiejętności pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym u wszystkich uczestników zajęć, a więc niezależnie od stopnia ich uprzedniej znajomości omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Patrz: informacje wspólne dla wszystkich grup.

Uwagi:

Przedstawiony program uzupełniający dostosowany jest w sposób szczególny do pracy w grupach o niejednolitym poziomie, z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w zajęciach osób posiadających dobrą znajomość języka hiszpańskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.