Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, profil ekonomiczny [4024-ANGEB2] Semestr zimowy 2020/21
Lektorat, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, profil ekonomiczny [4024-ANGEB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:35
sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
każdy piątek, 15:00 - 16:35
sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Nowak
Literatura:

Podręcznik wiodący: ‘Success with Business B2 Vantage’ (Dummett, Hughes), 2019, National Geographic Learning

‘English for Economics in Higher Education Studies’ (Roberts), 2012, Garnet Education

‘Grammar and Vocabulary for First’ (Prodromou), 2012, Pearson

Artykuły z magazynów Harvard Business Review, Financial Times, The Guardian

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Umiejętności akademickie: przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji akademickiej.

2. Sposoby pracy.

3. Nawiązywanie biznesowych kontaktów.

4. Świadczenia w firmach w procesie motywowania pracowników.

5. Prezentacje biznesowe.

6. Rozwój własnej firmy.

7. Zostawianie i odbieranie wiadomości głosowych.

8. Reklama.

9. Delegowanie zadań.

10. Charakterystyka miejsca pracy.

11. Spotkania biznesowe.

Semestr letni:

1. Umiejętności akademickie: budowanie słownictwa specjalistycznego, czytanie artykułów naukowych. Esej akademicki na podstawie źródeł.

2. Proces rekrutacji.

3. Komunikacja w formie elektronicznej.

4. Charakterystyka zawodów.

5. Sprzedaż.

6. Szkolenia biznesowe.

7. Rozwój marki.

8. Zarządzanie.

9. Rozwiązywanie problemów.

10. Etyczna ekonomia.

11. Prawo w biznesie.

Metody dydaktyczne:

Obowiązuje podejście skoncentrowane na studentach i aktywnym uczestnictwie w zajęciach (action-oriented approach). Studenci często pracują w parach i grupach.

Nauczanie jest nastawione przede wszystkim na rozwój umiejętności językowych w kontekście akademickim i biznesowym. Oznacza to, że nacisk jest kładziony na mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie, natomiast praca nad strukturami gramatycznymi jest ograniczona do niezbędnego minimum. Istotnym elementem jest jednak budowanie słownictwa specjalistycznego w czasie całego kursu.

Studenci rozwijają również takie umiejętności jak samodzielność, autodyscyplina i myślenie krytyczne.

Wszyscy studenci mają dostęp do materiałów na platformie Google Classroom. Przed rozpoczęciem zajęć studenci otrzymają dokładne instrukcje pracy na Google Classroom.

Zajęcia będą prowadzone w formie synchronicznej i asynchronicznej online za pomocą Zoom przy jednoczesnym użyciu Google Classroom.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują oceny za:

- aktywność na zajęciach

- indywidualną pracę nad słownictwem (semestr letni)

- esej akademicki (semestr letni)

- prezentację akademicką (semestr zimowy)

- krótkie testy gramatyczno-leksykalne (min. 2 w semestrze)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Zgodnie z wymogami http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów I roku Nauk Ekonomicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)