Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, studia zaoczne 4024-ANGOB2-20-Z
Semestr zimowy 2020/21
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, studia zaoczne 4024-ANGOB2-20-Z
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 15:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Maras
Literatura:

Michael Vince, Peter Sunderland: Advanced English Practice Macmillan

Dodatkowe materiały: Speakout - Upper-intermediate, France Eales, Steve Oakes, Pearson wybrane zadania ćwiczenia własne, fragmenty programów informacyjnych, filmów dokumentalnych, TED TALKS oraz prezentacje własne: przykłady zastosowania architektury przestrzeni internetowych w wybranej dziedzinie, krótki przewodnik dla architekta przestrzeni internetowych, projekt własny

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY

Innowacje

Nowe zawody

Przechowywanie danych

Wizualizacja danych

Zarządzanie danymi

Magiczne przedmioty

Opowiadania

Poprawność polityczna

SEMESTR LETNI

Rozrywka

Innowacyjne pomysły

Metody dydaktyczne:

Podejście zadaniowe z wykorzystaniem elementów metody autonomii. Nacisk na indywidualny rozwój studenta. Praca w parach, grupach, dyskusje, prezentacje w oparciu o autentyczne materiały z prasy, telewizji, Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Uwagi:

Kurs 20h na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów II roku studiów niestacjonarnych WDiB - architektura przestrzeni informacyjnych. Terminy zjazdów:

"I – 11.X.2020, II – 25.X.2020, III – 8.XI.2020,

IV – 22.XI.2020, V – 6.XII.2020, VI – 20.XII.2020, VII – 17.I.2021"

Niedziela 13.15 - 15.25

Zajęcia prowadzone zdalnie zoom platform.

Dodatkowe materiały znajdują się na platformie K2 come.uw.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.