Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [2102-BW-L-Z6SEDY] Semestr letni 2020/21
Seminarium licencjackie, grupa nr 6

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [2102-BW-L-Z6SEDY]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020L] (zakończony)
Seminarium licencjackie [SEM-LIC], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 18:45
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Łukasz Wieczorek
Literatura:

Literatura:

Babbie Earl, Badania społecznie w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Bales Kevin, Disposable people. New slavery in the global economy, Univeristy of Cali-fornia Press, Berkeley 1999.

Batsyukova S. (2007). Prostitution and Human Trafficking for Sexual Exploitation, Gender Issues 24(2), pp 46-50.

Błońska Barbara, Zagadnienia przedmiotu ochrony prawnokarnej w przypadku prze-stępstw eksploatacji prostytucji, Studia Iuridica 2006, nr XLVI.

Budynk-Kulik Magdalena, Zabójstwo tyrana domowego, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2005.

Całkiewicz Monika, Modus Operandi sprawców zabójstw, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.

Cho S-Y., Draher A., Neumayer E. (2013). Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking? World Development 41, pp. 67-82.

de Marneffe P. (2010). Liberalism and Prostitution. New York 2010: Oxford University Press.

Flick Uwe, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Filipowicz Joanna, Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz, Praca przymusowa – zagrożo-ne sektory gospodarki i pomoc ofiarom, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.

Gardian R. (2010). Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej. Kraków: Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.

Gardian-Miałkowska R. (2012), Sponsorowana prostytucja w środowisku akademickim. Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 20, pp. 291-304.

Green, S. P. (2016). What Counts as Prostitution?. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice, 4(1), pp. 65-101.

Karsznicki Krzysztof, Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.

Klonowska K., Sponsoring seksualny – ocena binarna zjawiska, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja 30, pp. 39-52.

Lasocik Zbigniew, Zabójca zawodowy i na zlecenie, Wydawnictwo Zakamycze, Warszawa 2003.

Lasocik Zbigniew (red.), Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce – analiza systemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.

Lasocik Zbigniew (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Ośrodek Badań Praw Człowieka Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.

Lasocik Zbigniew (red.), Niekaralność ofiar handlu ludźmi – wstępna diagnoza systemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.

Lasocik Zbigniew, Koss Maryla, Wieczorek Łukasz (red.), Handel dziećmi. Wybrane problemy, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.

Lasocik Zbigniew, Rekosz-Cebula Emilia, Wieczorek Łukasz, Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Warszawa/Sztokholm 2014.

Lasocik Zbigniew, Wieczorek Łukasz, Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce – raport z badań, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.

Majchrzyk, Z. (2009). Kiedy kobieta zabija. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Majchrzyk, Z. (2008). Zabójczynie i zabójcy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Mozgawa M. (red.) (2014). Prostytucja. Warszawa: Wolters Kluwer.

Namysłowska-Gabrysiak Barbara, Handel ludźmi. Analiza orzeczeń sądowych pod ką-tem zgodności z definicją zawartą w aktach międzynarodowych, w szczególności w Pro-tokole z Palermo, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2006.

The cost of coercion. Global report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fun-damental Principles and Rights at Work 2009, International Labour Office, Geneva 2009.

Trafficking in persons report, U.S. Department of State Publication (raporty z lat 2003-2019).

Zakres tematów:

1) Problematyka handlu ludźmi i pracy przymusowej.

2) Zjawisko prostytucji.

3) Zagadnienia poważnej przestępczości (m.in. zabójstwa, przestępczość zorganizowana).

4) Migracja a przestępczość.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Referat

Metody i kryteria oceniania

Aktywny udział na zajęciach, a przede wszystkim obecność na nich.

Przygotowywanie zleconych prac.

Wygłoszenie co najmniej jednego referatu w trakcie seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

W razie wprowadzenia zajęć zdalnych, link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)