Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium 2102-BW-M-Z2PRSE
Semestr letni 2020/21
Proseminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Proseminarium 2102-BW-M-Z2PRSE
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020L) (zakończony)
Proseminarium (PSEM), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 13:40 - 17:05
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Marek Nadolski
Literatura:

1. W. Welskop, Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Łódź 2014, [w:] https://www.medyk.edu.pl/wgrane-pliki/w._welskop_-_jak_napisac_prace_licencjacka_i_magisterska_-_wersja_elektroniczna.pdf

2. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2015.

3. M. Nadolski, Metoda historyczna w badaniach europejskich, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

4. Materiały udostępniane przez prowadzącego na platformie Kampus na stronie przedmiotu

5. Literatura uzupełniająca dotycząca problematyki powstającej pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

1. Wymogi stawiane pracy magisterskiej i zasady jej pisania. Metodologia badań teoretycznych i praktycznych oraz poszukiwanie i dobór źródeł. Problematyka poprawności językowej – terminologia, gramatyka. Technika pisania pracy i zagadnienia formalne.

2. Zagadnienia proponowane przez promotora:

• Epoka interregnum – przełom XX i XXI wieku. Bezdroża światowego (nie)ładu społeczno-politycznego i ekonomicznego.

• Wybór dróg rozwojowych Polski i świata (między integracją a izolowaniem, uniwersalizmem a partykularyzmem, liberalizmem a nacjonalizmem, faszyzmem, komunizmem).

• Spory i konflikty społeczno-ekonomiczne, ideowo-religijne, polityczne i etniczne w Polsce i świecie na przełomie XX i XXI wieku (np. Bałkany, Ukraina, Bliski Wschód).

• Stosunki z sąsiadami w ramach Unii Europejskiej i spoza niej (z USA, Rosją, Ukrainą itd.).

• Wielkie polskie idee – sanacja, Polska ludowa, Polska 3 „S”, II Japonia, zielona wyspa, dobra zmiana.

• Zagrożenia bezpieczeństwa państwa (terroryzm, bieda, głód, przeludnienie, pułapka średniego rozwoju, kataklizmy, konflikty).

3. Wybór przez studentów ogólnej problematyki przyszłej pracy, zapoznanie się z nią, oraz rozpoznanie potencjalnych możliwości dotyczących źródeł oraz adekwatnej metody analizy materiału. Omówienie zaproponowanej przez promotora lub studenta problematyki. Zapoznanie się na podstawie źródeł i literatury z rozpatrywaną problematyką.

4. Prezentacja problemów badawczych, konceptualizacja tematu, sformułowanie tez i zaproponowanie metod ich weryfikacji. Omówienie materiałów przygotowanych przez studentów.

5. Opracowanie przez studenta założeń do tematu (profilu tematu): przedmiotu i celu badań, pytań i hipotez oraz metod badawczych.

6. Sporządzenie szczegółowego planu pracy (późniejszego „spisu treści”) i stosowne rozłożenie problemów do poszczególnych części (rozdziałów, tytułów) pracy ze szczególnym naciskiem na logiczną konsekwencję analizy, strukturę wewnętrzną, niepowtarzanie omówień i wniosków.

Metody dydaktyczne:

Opis

Prelekcja

Objaśnianie

Dyskusja

Pokaz

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczne konsultacje promotor - magistrant.

Zaliczenie proseminarium na podstawie:

1) przygotowania propozycji tematu

2) sformułowania przedmiotu i celu badań, pytań i hipotez oraz metod badawczych.

3) przygotowania planu pracy

4) zestawienia bibliografii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.