Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, profil ekonomiczny [4024-ANGEB2] Semestr letni 2020/21
Lektorat, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, profil ekonomiczny [4024-ANGEB2]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:20
sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:20
sala B111
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Maksymowicz
Literatura:

Frances Watkins, Paul Emmerson, The Business B2 Upper-Intermediate

Literatura dodatkowa:

Carolyn Walker, Business Studies in Higher Education Studies.

Ian MacKenzie, Financial English

Virginia Evans, FCE Use of English 1

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

Co to jest biznes

Cele biznesu

Rozmawiamy o pieniądzach

Wykresy i statystyki

Edukacja a zawód

Komunikacja, informacja, systemy IT

Jakość i standardy

Zarządzanie zespołami i projektami

Wyrażanie opinii na bieżące tematy

Pisanie: esej, list motywacyjny, mail, memo, streszczenie

Wybrane zagadnienia gramatyczne.

Semestr letni

Marketing

Finansowanie i rozwijanie biznesu

Księgowość

Dokumenty i regulacje finansowe

Handel (fair trade vs free trade)

Kontrakty

Etyka w biznesie

Negocjowanie

Prezentacje

Zebrania, protokołowanie

Wyrażanie swoich opinii na bieżące tematy (wiadomości)

Pisanie: esej

Wybrane zagadnienia gramatyczne

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Zajęcia oparte są na podejściu komunikacyjnym i leksykalnym. Kładą nacisk na wykształceniu umiejętności skutecznego porozumiewania się w sytuacjach maksymalnie zbliżonych do naturalnych, dużą wagę przywiązując do poszerzania słownictwa (poprzez zapamiętywanie całych fraz, tzw. ‘word chunks’). Dzięki strategiom negocjacyjnym stosowanym na zajęciach dają studentom dużą autonomię m.in. w wyborze form pracy (indywidualnych/grupowych), czy zadań domowych.

Przy pracy z tekstami kładziemy nacisk na naturalne reakcje na tekst (co się podobało, co było zaskakujące, nowe, szokujące, z czym się zgadzamy itp.). Przy pracy ze słownictwem zachęca się do analizy ‘fixed expressions’ oraz zapamiętywania kolokacji.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych (100%) składają się następujące elementy

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych 50% oceny,

- wyniki ustnych odpowiedzi, prezentacji 10%,

- obecności 10%

- wynik testu zaliczeniowego (tekst z lukami do uzupełnienia, streszczenie artykułu, esej) -30% oceny

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

2. Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3. W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4. Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

6. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów I roku Nauk Ekonomicznych.

W przypadku przedłużającej się kwarantanny, zajęcia będą odbywały się poprzez platformę Kampus COME, oraz na żywo na Zoomie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)